Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborové sdružení zaměstnanců VOKD Karviná

Lešetinská 811/45 Karviná Fryštát

 

Hlavním úkolem je vyjednávání Kolektivní smlouvy

a všech nároků zaměstnanců v ní obsažených.

Naše odborová organizace však poskytuje svým členům řadu dalších služeb a výhod od právního servisu až po sociální výpomoci členům.

Působnost této  odborové organizace je od 1.11.2015 rozšířena také  na společnost Slezská důlní díla,a.s.

pokuspokus

 

 BueBoard.cz                                                      

Ubytování Hranice.


 

 

Nové sazby stravného v roce 2022

4. 1. 2022

Vyhláška č. 511/2021 Sb. ze dne 15.12.2021 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad s účinností od 1. 1. 2022 změnila podmínky cestovních náhrad. Pro informaci jsou v závorce uvedeny hodnoty v r. 2021.

 

 

Valorizace rent 2022

4. 1. 2022

 

Potvrzení o absolvování testu

9. 3. 2021

POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ TESTU NA PRŮKAZ PŘÍTOMNOSTI AG SARS-COV-2 * Toto potvrzení se vystavuje jako doklad o provedení testu. POTVRZUJI, ŽE NEGATIVNÍ POZITIVNÍ byl/a testován/a na místě antigenního odběrového centra na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 pomocí antigenního testu (POC rapid test, laboratorní test).

 

Povinné testování zaměstnanců

9. 3. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KA (ze dne 1. března 2021) ukládá některým zaměstnavatelům povinnost neumožnit osobní přítomnost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 

přehled mimořádných opatření ke COVIDU -19

9. 3. 2021

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření: I

 

Zrušení karenční doby

19. 7. 2019

 

Zpráva IS o stavu řízení

19. 7. 2019

 

Informace bývalým zaměstnancům VOKD

16. 4. 2019

 

uložené nové dokumenty

12. 4. 2019

 

Výpis z jednání výboru

19. 10. 2018