Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpočet odborových příspěvků za rok 2019

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dává poplatníkovi, který je členem také naší odborové organizace, možnost snížit si svůj základ daně, a tím i svou daňovou povinnost. Ve vztahu k členským příspěvkům nedošlo v zákoně k žádné legislativní změně, takže i za rok 2019 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky, a to na základě § 15 odst. 7 a § 38l odst. 1 písm. j) zákona o daních z příjmů. Podle § 15 odst. 7 zákona o daních z příjmů lze od základu daně odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000 Kč za zdaňovací období.

Na základě výše uvedeného tedy může poplatník – člen odborové organizace OSZ VOKD Karviná uplatnit jako svoji odečitatelnou položku od základu daně z příjmu fyzických osob částku představující hodnotu zaplacených členských příspěvků odborové organizace, a to do výše stanovených ročních limitů. První limit je stanoven do výše 1,5 % zdanitelných příjmů poplatníka, druhým limitem je maximální částka 3000 Kč za zdaňovací období.

Nárok na uznání odpočtu prokáže poplatník – člen odborové organizace v zákonné lhůtě předložením potvrzení od odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvků (§ 38l odst. 1 písm. j) zákona o daních z příjmů). K uvedenému je nezbytné, aby člen pokud si dělá daňové přiznání sám vyzvedl potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků. Potvrzení pro roční zúčtování jsme zaměstnavateli SDD a,s již předložili.