Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dodatek č.1 ke KS SDD a.s.

11. 1. 2024

                                             

                                                          DODATEK Č.1

                              ke Kolektivní smlouvě SDD a.s. na léta 2023–2027

 

 

       Smluvní strany se s platností od 1.1. 2024 dohodly na následujících změnách a

                   doplňcích platné Kolektivní smlouvy SDD a.s. na léta 2023–2027.

 

Část VII.

Sociální oblast

2.  Závodní stravování

 

2.1.      Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům zpětně za odpracované směny mimo směny

             odpracované v podzemí v kalendářním měsíci stravenkový paušál v ceně 94,- Kč. U nerovnoměrně

             rozvržené pracovní doby je základem pro poskytnutí stravenky podíl: Celkový počet odpracovaných

             hodin dle harmonogramu /7,5 vyjádřený celým číslem bez desetinných míst.

 

 

2.2.      Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům zpětně za odpracované směny v podzemí v kalendářním měsíci

            stravenkový paušál v ceně 116,- Kč. U nerovnoměrně rozvržené pracovní doby je základem pro poskytnutí

            stravenky podíl: Celkový počet odpracovaných hodin dle harmonogramu/7,5 vyjádřený celým číslem bez

            desetinných míst.  Při poskytnutí stravenky podle tohoto bodu nemá zaměstnanec nárok na stravenku

            dle bodu 2.1

 

 

 

ČÁST VIII.

Mzdová oblast

 

6. Růst mezd

 

 

6.2.      Smluvní strany se dohodly na růstu PMV zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou a PHV   zaměstnanců     

           odměňovaných hodinovými tarify v roce 2024 za   SDD a.s. ve výši 8 % proti srovnávací základně roku

           2023. Při dosažení růstu spotřebitelských cen ve výši 6 % bude zahájeno kolektivní vyjednávání o způsobu 

           řešení dalšího vývoje mezd u společnosti SDD a.s.

 

 

     

 7.    Mimořádná odměna

7.1.    První základní část je pro rok 2024 sjednána ve výši 1 % z vyplacených mezd za rok 2023 a její výplata bude do 15.12.2024.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Příloha č. 1

Mzdové tarify pro dělníky v dole

 

 

Tarifní stupeň

D 1

Kč/hod.

D 2

Kč/hod.

3.

129

X

4.

135

161

5.

154

175

6.

172

200

7.

186

223

 

 

 

Stupnice D 1        -      stupnice mzdových tarifů pro ostatní práce v dole.

Stupnice D 2        -      stupnice mzdových tarifů pro práce spojené s dobýváním,  

                                přípravách, vybavováním a práce spojené s hornickou údržbou

                                vertikálních a svislých důlních děl. Viz kontovací klíč dělnických  

                                 povolání.

 

 

 

 Příloha č. 2

 

Mzdové tarify pro dělníky na povrchových pracovištích

 

 

Tarifní stupeň

P 2

Kč/hod.

P 3

Kč/hod.

4.

151

151

5.

154

155

6.

156

158

7.

158

175

 

 

Stupnice P 2        -      veškeré profese s výjimkou prací ve stupnici P 3

Stupnice P 3        -      práce prováděné hornickým způsobem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

 

Mzdové tarify pro TH zaměstnance

 

Tarifní

S 1

S 2

stupeň

Kč/měsíc

Kč/měsíc

 

min.

max.

min.

max.

5.

18 432

21801

 

 

6.

19162

25575

 

 

7.

20766

28608

 

 

8.

23651

32531

30 977

34 009

9.

26982

36751

32 752

38 543

10.

30162

40447

35489

43 479

11.

33565

43320

38 966

47 919

 

 

 

Stupnice S 1        -      platí pro všechny TH zaměstnance s výjimkou TH zaměstnanců

                                   uvedených v S 2

Stupnice S 2        -      uplatní se u provozních TH zaměstnanců, kteří bezprostředně řídí

                                   práci v dole a pracují trvale v podzemí (revírník, vedoucí úseku,

                                   mechanik (elektromechanik) úseku

 

Pokud je u zaměstnanců THZ použita smluvní mzda zvyšuje se její sjednaná výše k 31.12.2023

o 8 %. Tato nová smluvní mzda bude pro THZ platit od 1. 1. 2024

 

 

 

V Ostravě  9. 1. 2024