Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové nařízení vlády o evidenci úrazů

Nové nařízení vlády o evidenci úrazů
Dne 1. 1. 2011 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (bylo přijato 31. 5. 2010). Toto nařízení upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, stanoví vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Zavádí se mj. nové hlášení „Záznam o úrazu – hlášení změn“, dále se zde nově stanoví taxativní seznam údajů, které evidence v knize úrazů musí obsahovat atd. Ruší se tím přechodně používané nařízení vlády č. 494/2001 Sb.
novinky
Konec