Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kolektivní vyjednávání

ZÁPIS č. 1

z kolektivního vyjednávání o dodatku č. 7 Kolektivní smlouvy na léta 2009-2012 ze dne 19. 11. 2010

 

Přítomni:

Za stranu odborů (POO)                              Václav Sacha, Petr Polák, Marek Wróbel, Ivan Petrakovič

 Za stranu zaměstnavatele:                        Ing. Ivo Přibyl, JUDr. Miroslav Nahodil, Bc. Aleš Lipka

 

Strana zastupující zaměstnavatele předložila do Kolektivního vyjednávání tyto návrhy:

 

Část III Pracovněprávní vztahy

10. Dovolená

10. 5. Hromadná dovolená zaměstnanců VOKD, a.s. se stanovuje na 27., 28., 29. a 30. prosince 2011, pokud nebude stanoveno jinak.

Vysloven souhlas

Část VIII. Sociální oblast

5. Výdaje na sociální účely

5.1. Z celkové částky výdajů na sociální účely je na ostatní účely vyčleněna částka v celkové výši 571 300,- Kč.

5.2. O použití finančních prostředků, uvedených v bodě 5.1. budou rozhodovat:

Zaměstnavatel o částce ve výši                                                                138 300,- Kč

OSZ VOKD Karviná o částce ve výši                                         240 000,- Kč

OSZ VOKD Ostrava o částce ve výši                                        193 000,- Kč

Převedení prostředků na účty odborových organizací provede zaměstnavatel ve třech stejných splátkách v termínech do 15. 1., 15. 5. a 15. 9. běžného roku.

 

Vysloven souhlas

 

Příloha č. 7 Zásady poskytování VPH

 

Čl. IV. Výplata a splatnost VPH

                             

VPH bude vyplaceno vždy nejpozději do 5. 9. příslušného roku po dobu platnosti KS VOKD, a to na účty zaměstnanců.

 

Vysloven souhlas

 

 

 

 

Na dalších projednávaných  změnách  ustanovení KS VOKD se zúčastněné strany nedohodly.

 

Zaměstnavatel předloží zástupcům zaměstnanců seznam zaměstnanců, kterým vznikne v roce 2011 nárok na rekondiční pobyt. Seznam bude členěn na pobyt 12.-ti a 6.-ti denní. 

 

 

Vše ostatní dojednáno v Kolektivní smlouvě VOKD, a.s. na léta 2009 – 2012 a jednotlivých dodatcích, kterými se smlouva mění, zůstává nedotčeno.

 

Ve smyslu Dodatku č. 6, který upravuje část IX. Mzdovou oblast, konkrétně bod 7.5, se smluvní strany dohodly, že na základě posouzení skutečností a vlivů, bude každému zaměstnanci kategorie D Divize pozemního stavitelství vyplacen ještě dvojnásobek průměrného denního výdělku. Tato část přídavku bude vyplacena spolu s  přídavkem dle bodu 7.4.

 

 

Zapsal dne 24. 11. 2010

JUDr. Miroslav  Nahodil

 

Korekci za stranu zaměstnavatele provedl: