Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva IS o stavu řízení

19. 7. 2019

incidenční spory dle § 159 odst. 1 písm. h) IZ,  

Vybrané ustanovení ze správy insolvenčního správce ze dne  24.6.2019

 

18 ICm 2191/2016 IS x Ivo Mojžíšek, zvláštní příspěvek horníků

Ukončeno, zamítnuto Nárok vychází dle zákona 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům. Bývalí zaměstnanci dlužníka mají nárok na výplatu ZPH. V rámci řízení byl ukončen provoz dlužníkova podniku, dlužník byl zrušen jako zaměstnavatel a úpadek dlužníka je řešen konkursem. Rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci 17 VSOL 771/2018 -46 bylo rozhodnuto, že tyto pohledávky nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou a jako takové nebudou v řízení uspokojovány. O této situaci správce informoval Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

11 ICm 2188/2016 IS x Ing. Šárka Vajsová, „nevyplacené stravenky“

Ukončeno, nárok přiznán Celková nárokovaná částka Kč 4 954 702,50 z toho po úpadku 13.6.2014 Kč 2 257 488,75 (nárok 331 zaměstnanců) a před zjištěním úpadku 2.697.213,75 Kč (nárok 461 zaměstnanců)

Rozsudkem 12 VSOL 307/2018 -44 bylo rozhodnuto, že se jedná o pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Správce je v této chvíli schopen vyplatit nároky vzniklé po zjištění úpadku v souladu s § 305 odst. 2 IZ. Jedná se 331 zaměstnanců, které bude v nejbližší době obesílat s žádostí o sdělení čísla účtu