Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdravotní rehabilitace a pracovní volno zaměstnance

27. 9. 2012

   Rehabilitace nespadá mezi osobní překážky v práci, při nichž se poskytuje pracovní volno.

 Dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, a to při jeho vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení. Tyto překážky v práci upravuje bod 1 Přílohy shora citovaného nařízení vlády, dle něhož má zaměstnanec právo na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, pokud:

bylo vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, která je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil

toto zdravotnické zařízení je zároveň nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou péči poskytnou

vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu zaměstnance u zaměstnavatele.

Pokud jde o rehabilitaci, lze ji definovat jako proces usilující o obnovu plnohodnotného tělesného a duševního života člověka po úrazu, nemoci nebo o zmírnění následků úrazu či nemoci. Jde tedy o léčebný proces vedoucí k obnovení správné funkce, zejména pohybového aparátu. Jestliže uvedené nařízení vlády umožňuje poskytnutí pracovního volna v souvislosti s vyšetřením nebo ošetřením zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, nespadá pod to takový proces, který není ani vyšetřením ani ošetřením.

Rehabilitace proto skutečně není překážkou v práci dle uvedeného budu 1 Přílohy k nařízení vlády o jiných důležitých osobních překážkách v práci na straně zaměstnance a zaměstnanci tak z tohoto důvodu pracovní volno nepřísluší. Pokud chce zaměstnanec absolvovat rehabilitaci v příslušném rehabilitačním zařízení, musí si ji s ním domluvit mimo rámec své pracovní doby u zaměstnavatele. Informace podaná zaměstnavatelem byla tak správná. Závěrem nutno dodat, že je samozřejmě možné, aby i přes uvedený závěr zaměstnavatel zaměstnancům pracovní volno, a to dokonce i placené, při rehabilitaci poskytl, pokud tak rozhodne nebo tuto skutečnost sjedná s odbory v kolektivní smlouvě, neboť zaměstnavatel může zaměstnancům poskytnout pracovní volno, popřípadě pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu nad rozsah stanovený prováděcím předpisem, tj. nařízením vlády č. 590/2006 Sb. vydaným podle § 199 odst. 2 zákoníku práce.  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář