Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z jednání Rady OS PHGN

26. 11. 2010

Zásady

pro

poskytování nájmu bytu

v nemovitosti

Bouřilova 1105, Praha 9-Černý Most

schválené XV. Radou svazu dne 24. listopadu 2010

1.     Požadavek na poskytnutí nájmu bytu pro funkcionáře svazu nebo členy odborových organizací v působnosti OS PHGN, jejich rodinných příslušníků popřípadě dalších zájemců (dále jen „cizí osoba“) se objednává nejméně 14 dnů předem u zaměstnankyně svazu  Lenky Pudilové.

2.     Objednávka musí být písemně potvrzena závodním výborem a zaslána elektronicky svazu  na e-mail

ð     komu:                     pudilova.lenka@email.cz

ð     na vědomí:                        mala.monika@cmkos.cz

3.     Nájem bytu je možné poskytnout jen na dobu 3 dnů a delší.

4.     Výše nájemného za den činí  částku 400 Kč plus částku 50 Kč za každou ubytovanou osobu.

5.     Pro cizí osobu činí nájemné za den částku 600 Kč plus částku 50 Kč za každou ubytovanou osobu.

6.     Nájemné musí být zaplaceno do 10 kalendářních dnů od objednání a přidělení variabilního symbolu (Pudilová Lenka) na účet svazu u České spořitelny, a.s., pobočka Praha 3, číslo účtu 2000945329, kód banky 0800, nebo v pokladně svazu, jinak svaz objednávku zruší.

7.     Nejpozději 4 pracovní dny před nástupem na ubytování musí nájemce kontaktovat Lenku Pudilovou z důvodu informace, kde obdrží klíče od bytu.

8.     Pokud nájemce objednávku zruší, svaz nájemci vrátí zaplacené nájemné, snížené o částku 100 Kč. Při nevyužití nájmu se nájemné nevrací.

9.     Telefonický kontakt na zaměstnance svazu:

Lenka Pudilová       telefon           234 462 675             mobil  736 528 632

Þ    pondělí až čtvrtek               od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Þ    pátek                                     od 7.00 hod. do 13.00 hod.

Monika Malá                        telefon           234 463 011             mobil  604 209 573

Þ    pondělí až pátek                 od 7.00 hod. do 15.00 hod.,

ve zcela mimořádných případech lze volat i mimo stanovenou dobu.

10. Akce svazu mají přednost a nebude za ně vyžadována úhrada.

11. V případě, že bude více zájemců o nájem  ve stejném termínu, rozhoduje předseda svazu, nebo jeho statutární zástupce.

12. Ruší se zásady pro poskytování nájmu bytu v nemovitosti Bouřilova 1105, Praha 9-Černý Most schválené radou svazu dne 25. března 2009.

13. Zásady nabývají účinnosti dnem schválení Radou svazu.

Bc. Jan Sábel

předseda svazu

v.r.