Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva vládě!

16. 8. 2013

 

 
Vážený pane premiére,
 
 
Moravskoslezský kraj se dostává do obrovských ekonomických a s tím souvisejících sociálních problémů. Pokles odbytu a hlavně obrovský pokles ceny uhlí má za následek obrovské ztráty v OKD. Tento stav je řešen drastickým snižováním nákladů, do kterých patří i snižování stavů v dodavatelských firmách a snižování stavů vlastních zaměstnanců a také dochází k výraznému poklesu mezd.
Kromě toho se zvažuje útlum Dolu Paskov, kde je zaměstnáno cca 2500 vlastních zaměstnanců a cca 500 osob v dodavatelských firmách. Není reálné, že v případě útlumu Dolu Paskov přejdou zaměstnanci na ostatní doly v karvinské oblasti. Větší část zaměstnanců je z oblasti Vsetín, Kopřivnice, Nový Jičín atd., kde dojezdové možnosti jsou omezeny jak vzdáleností, tak časově. Také svými specifickými profesemi, jako například je střelmistr, se jen těžko začlení na jiném dole.
Důl Paskov má v zásobách přibližně 23 mil. tun uhlí, což znamená životnost více než 20 let. Je pravdou, že dobývání nízkých slojí a v těžkých podmínkách je ekonomicky náročné. Domníváme se, že útlum Paskova je unáhlený a krátkozraký a může mít nedozírné následky nejen pro tento region. Uhlí je nerostné bohatství ve vlastnictví státu a takto by se s ním mělo nakládat. Uzavření dolu je krok pro další generace nevratný a je proto nutné myslet na budoucnost.
V rámci Vašich možností Vás žádáme o pomoc pro ponechání Dolu Paskov v provozu a tím i zachování pracovních míst. Jistě je v regionu s 82.000 nezaměstnanými záměr postavit průmyslové zóny chvályhodný, nicméně je levnější zachovat pracovní místa stávající. Dále se domníváme, že je možno pomoci i v oblasti předčasných odchodů do důchodů včetně zrušení krácení důchodů při předčasném odchodu. Tato opatření by mohla snížit už tak vysokou nezaměstnanost v regionu. Vždyť důchodce stojí asi polovinu peněz než nezaměstnaný.
Firmy v našem průmyslovém regionu jsou s ohledem na vysokou spotřebu elektrické energie velmi neúměrně zatíženy poplatky za obnovitelné zdroje. Žádáme Vás také o ochranu domácího trhu s uhlím.
 
Děkujeme za pochopení a věříme, že náš region společnými silami uchráníme.