Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledek po jednání s vedením společnosti dne 18.11

18. 11. 2013

 Dobrý den všem členům a také zaměstnancům naší společnosti, kteří čtou tyto odborové stránky.

Dnešní odpoledne bylo, dle dohody ze dne 1. 11. 2013, opět věnováno schůzce vedení společnosti se zástupci Podnikového odborového orgánu. Účelem těchto jednání je vzájemná informovanost o dění v naší akciové společnosti. Hlavním bodem je současná ekonomická situace a  termín výplat za měsíc říjen. 

Na tomto jednání dnes místopředseda představenstva ing. Jan Březina informoval, že jednání ve 46. týdnu s finanční skupinou,  která má zajistit společnosti VOKD dočasné přeúvěrování, nebyla bohužel dokončena. Také konstatoval, že se musí odložit veškerá jednání o naplnění závazků vyplývajících z platné kolektivní smlouvy. Jediný bod, který společnost VOKD splnila, dle zápisu č. 1, byla  skutečnost, že zaměstnavatel dodržel termín  úhrady příspěvků na ŽP a PF, které byly zaměstnancům sraženy ve mzdách za měsíc září. Tyto částky byly ze strany VOKD, a. s. uhrazeny na účty ŽP a PF dne 14. 11. 2013.

Podnikový odborový orgán na jednání konstatoval, že není s postupem společnosti dostatečně spokojen. Proto byl vznesen požadavek na uskutečnění mimořádného jednání ještě ve 47. týdnu  k dané situaci, a to  přímo za účasti generálního  ředitele   p. Daneše Zátorského.

Zabezpečením tohoto požadavku byla pověřena personální ředitelka p. Musálková .

 Ing. Jan Březina potvrdil zástupcům POO VOKD, že v případě načerpání finančních prostředků na VOKD, a. s. budou zaměstnancům odeslány mzdy za měsíc říjen do 29. 11. 2013. 

Závěrem bych chtěl podotknout, že jsme od dnešního jednání očekávali konkrétnější výsledek  BOHUŽEL ….

O dalším výsledku Vás jistě brzy budu informovat 

                                                                                          Václav Sacha