Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výše podpory při propuštění zaměstnance 2012.

22. 8. 2012

 Jakou podporu mohu brát po opětovném propuštění?

Jsem nezaměstnaný po dobu dvou měsíců. Nyní mám možnost nastoupit do zaměstnání, avšak mám obavu, že na pracovní náplň nebudu stačit. Nemám totiž odpovídající praxi. Přesto mám šanci zaměstnání získat, můj plat má činit 30 000 Kč hrubého. Zajímá mě výše podpory, kdyby mě v krátké době opět propustili. Jak dlouho bych mohl podporu pobírat?  

 

Na věku uchazeče o zaměstnání záleží podpůrčí doba poskytování podpory v nezaměstnanosti. Podpora náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu.

Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání:

do 50 let věku 5 měsíců,

nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,

nad 55 let věku 11 měsíců.

Rozhodující je přitom pro délku podpůrčí doby věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. V § 48 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je uvedeno, že uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba (u vás se jedná o 2 měsíce) a po uplynutí části podpůrčí doby získal dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal uchazeč

o zaměstnání dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.

 

Pokud tedy v novém zaměstnání „vydržíte“ alespoň po dobu 3 měsíců,vznikne vám v nové evidenci nárok na celou podpůrčí dobu poskytování podpory v nezaměstnanosti. Výše podpory v nezaměstnanosti se v zásadě stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další

2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti však činí 0,58 násobku

průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.

 

V roce 2012 je maximální výše podpory odvozena z částky 23 726 Kč, což je podle Sdělení MPSV č. 435/2011 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti, výše této průměrné mzdy. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tedy v roce 2012 činí částku 13 762 Kč měsíčně. Průměrný výdělek se vypočítává z hrubé mzdy zúčtované k výplatě v rozhodném období, čímž je zpravidla předchozí kalendářní čtvrtletí. Podle § 256 zákoníku práce je průměrný měsíční čistý výdělek

zjišťován z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.