Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhněte se budoucím problémům s důchodem

28. 1. 2010
Požádejte si každoročně o výpis.

 I mladší ročníky, které mají do důchodu daleko, by měly mít důchodové pojištění pod kontrolou. Proto je dobré si čas od času požádat o výpis z evidence důchodového pojištění a zkontrolovat, zda všechny údaje o zaměstnání či příjmech vám souhlasí.

 Od roku 2006 si musejí pojištěnci sami ohlídat, zda mají v pořádku všechny doklady a započtené všechny doby, po které platí důchodové pojištění.

Pokud některý údaj o dobách zaměstnání a důchodovém pojištění jednotlivce v ústředí evidenci sociálního pojištění chybí, nastanou pojištěnému v budoucnu potíže. Žádost o důchod se zkomplikuje a jeho přiznání se protáhne o měsíce. „Může se stát, že údaje chybí proto, že někteří zaměstnavatelé nesplnili povinnost, neposlali správě sociálního zabezpečení potřebné dokumenty a evidence o pojištěnci tak není kompletní,

Jak kontrolovat záznamy o důchodovém pojištění

  • Jednou do roka požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP)
  • Písemnou žádost adresovat na ústředí: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5
  • V žádosti uvést rodné číslo, příjmení, jméno, rodné jméno a adresu, na kterou chcete osobní list zaslat

Zvlášť v dnešní době se proto vyplatí zvýšená opatrnost. „Všichni, kdo si platí na důchod, mají právo zdarma požádat ČSSZ jednou za rok o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP), Jde o doklad, ze kterého si každý pojištěný může ověřit, zda má na svém individuálním kontě zapsané všechny údaje. Například dobu studia, evidenci na úřadu práce, dobu vojenské služby, péči o dítě i údaje o výdělcích od všech zaměstnavatelů včetně toho, kolik si na důchod za svůj pracovní život zatím každý zaplatil. Průběžnou kontrolou se tak dá předejít zbytečným komplikacím a chybějící údaje doplnit snadněji než až po letech nebo těsně před důchodem.

Žádosti o zaslání osobního listu je potřeba adresovat přímo na ústředí ČSSZ (Křížová 25, 225 08 Praha 5), kde ji musí vyřídit nejpozději do 90 dnů. „Žadatel musí uvést rodné číslo, příjmení, jméno, rodné příjmení a adresu, na kterou chce osobní list zaslat

 Žádost o starobní důchod si podává každý člověk osobně u své správy sociálního zabezpečení.  Po dosažení důchodového věku ale lidé nemusejí odejít povinně do důchodu. „Penze není povinnost ale právo, člověk může pracovat déle.