Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vize ČMKOS pro Českou republiku

4. 7. 2012

   VIDEO: Vize ČMKOS pro Českou republiku (prezentace PowerPoint + PDF)

Praha - ČMKOS je velmi často osočována z toho, že

nepřichází s žádnými aktivními návrhy, že nechce nic

měnit a její odpor k reformám je nezodpovědný a

nezakládá se na žádných objektivních důvodech.

Zdá se, že vyjasnění toho, oč ČMKOS usiluje a co

navrhuje, je nezbytností především pro širokou veřejnost.

Jak vláda, tak i podnikatelé to totiž z nesčetných

vystoupení, stanovisek a rozborů, předložených ČMKOS za poslední léta, velmi dobře vědí.

 

Předně je třeba říci, že ekonomická i sociální situace v ČR by byla mnohem lepší, kdyby
zásadní rozhodnutí včetně těch protikrizových byla přijímána na základě skutečného
sociálního dialogu a širokého celospolečenského konsensu. 


ČMKOS sleduje a vyhodnocuje ekonomický a sociální vývoj, postavení sociálních
partnerů a efektivnost sociálního dialogu již od roku 1989. Jasně se ukazuje, že za současného
vládnutí v ČR se naprosto nedoceňuje přínos sociálního a občanského dialogu pro
vyvážený rozvoj společnosti. Alarmující je, že stávající vládní koalice se ani nijak netají
se svým silovým přístupem k řízení státu. Materiály připravuje v izolaci nebo maximálně
po konzultaci s vybraným okruhem svých příznivců (u důchodové reformy neplatí ani to,
protože s vládní reformou nesouhlasí ani její ekonomický poradní sbor NERV).

Připomínková řízení probíhají ve zkrácených termínech a při vypořádání připomínek si
zpracovatelé ve valné většině vystačí s jednou větou „váš návrh nelze akceptovat, neboť je
v rozporu s programovým prohlášením a zadáním vlády“.Z jednání RHSD se vytratila věcná diskuse a hledání konsensuálních řešení.

K projednání jsou předkládány neaktuální verze návrhů opatření nebo materiály již schválené
vládou, takže připomínky ČMKOS, resp. i dalších sociálních partnerů jsou vládní stranou brány
pouze jako formalita a ve zkreslené podobě jsou zneužívány proti odborům. Důsledky této
arogantní formy vládnutí jsou patrné všude. Projevují se zejména v kvalitě (resp. nekvalitě)
schválených právních předpisů, v povrchní nebo zcela chybějící kontrole nakládání s
veřejnými prostředky, v rostoucích daňových únicích, v růstu klientelismu a korupce a celkově
v asociálním charakteru přijímaných opatření. V této situaci pak odboráři, reprezentovaní
ČMKOS, i celá občanská společnost nemají jinou možnost jak projevit svůj názor než
prostřednictvím veřejných protestů.


Z uvedených důvodů byla ČMKOS donucena přerušit svou účast na plenárních
zasedáních RHSD. Zatímco vláda ČR dlouhodobě ignoruje snahu ČMKOS aktivně
se zapojit do hledání východisek z krize, přístup v jiných státech EU je diametrálně
odlišný. Např. slovenská vláda vedle tripartitního dialogu vytvořila novou platformu
pod názvem „Rada solidarity a rozvoje SR“, v jejímž rámci získává náměty na řešení
krize od představitelů občanských organizací (sdružení), reprezentujících různé zájmy
a různé sociální skupiny, včetně zástupců zaměstnavatelů a odborů.....

Celý článek je k dispozici ke stažení ve formát PDF, viz příloha tohoto článku...

Prezentaci ve formátu Microsoft PowerPoint si můžete stáhnout ZDE.
Prezentaci ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

  1. Video
  2.  
  3.  

  1.