Jdi na obsah Jdi na menu
 


Upozornění na vybrané předpisy

13. 6. 2014

 Změna zdravotní pojišťovny

Pouze do pondělí 30. 6. 2014 je možné si zvolit novou zdravotní pojišťovnu a přeregistrovat se k ní, aby se pojištěnec stal již od 1. 1. 2015 klientem této nově zvolené ZP. Od 1. 12. 2011 je možné měnit ZP již pouze jednou za rok (k 1. 1.), o změnu je třeba požádat alespoň v 6 měsíčním předstihu. Zdravotních pojišťoven působí nyní na trhu pouze 7 – VZP (5,98 mil. pojištěnců), ZPMV (1,24 mil.), ČPZP (1,20 mil.), OZP (0,73 mil.), VoZP (0,70 mil.), RBP (0,43 mil.) a ZP Škoda (0,14 mil.).

  

Právo zaměstnance určit si čerpání dovo­lené

Neurčí-li zaměstnavatel čerpání dovolené za rok 2013 ani do 30. 6. 2014, má zaměstnanec podle § 218 odst. 3 zákoníku práce právo určit si čerpání této dovolené sám, i bez souhlasu zaměstnavatele. Zaměstnanec má povinnost toto čerpání dovolené písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dní pokud se s ním nedohodne na jiné lhůtě. Jedná se o výjimku zpravidla, podle kterého určuje nástup dovolené zaměstnavatel.

  

 Předčasný starobní důchod v otázkách a odpovědích

ČSSZ zveřejnila na svých internetových stránkách otázky a odpo­vědi na nejčastější dotazy týkající se předčasných starobních důchodů (zde). Tyto dotazy patří v současnosti k nejčastějším, které dostávají pracovníci OSSZ. Jsou zde uvedeny informace o tom, kdy je možné požádat o předčasný starobní důchod, kdo má na něj nárok, kolik činí krácení za předčasný odchod do důchodu, o možnosti přivýdělku, přerušení pobírání atd. Více informací lze získat při osobní návštěvě OSSZ, klient­ského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím call centra pro důchodové pojiš­tění na tel. 257 062 860

.


Dobrovolné důchodové pojištění

 

K 31. 12. 2013 hradilo dobrovolné důchodové pojištění 5 717 osob, k 30. 4. 2014 evidovala ČSSZ 5 900 osob dobrovolně důchodově pojištěných. Minimální výše měsíčního pojistného na dobrovolné důchodové pojištění činí 1 817 Kč (u osoby účastné důchodové spoření 1 946 Kč). Smyslem institutu dobrovolného důchodového pojištění je umožnit lidem, aby se jim doba, kdy nejsou ze zákona důchodově pojištěni, mohla započítat pro vznik náro­ku na důchod (podrobnosti zde). Důcho­dové pojištění lze dobrovolně doplatit i max. jeden rok zpětně přede dnem podání přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění, a to bez uvedení důvodu.