Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úhrada příspěvků na penzijní připojištění

7. 11. 2013

 Úhradu příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem lze provádět bezhotovostním 

příkazem k úhradě, srážkou ze mzdy, poštovní poukázkou, případně přímo úhradou hotovosti na účet na přepážkách depozitáře fondu, tj. UniCreditBank Czech Republic, a. s. 
 
V případě bezhotovostní platby zašlete Vaše příspěvky na penzijní připojištění na účet 
Transformovaného fondu Stabilita 
 
213 031 003 / 2700, variabilní symbol = číslo smlouvy,
specifický symbol = rodné číslo,
konstantní  symbol = 3558. 
 
Úhradu příspěvků na doplňkové penzijní spoření lze provádět bezhotovostním příkazem k úhradě, 
srážkou ze mzdy, poštovní poukázkou, případně přímo úhradou hotovosti na přepážkách depozitáře 
společnosti a jednotlivých účastnických fondů, tj. UniCreditBank Czech Republic, a. s. 
V případě bezhotovostní platby zašlete Vaše příspěvky na doplňkové penzijní spoření na účet 
210 699 0187 / 2700, variabilní symbol = číslo smlouvy, specifický symbol = rodné číslo, konstantní 
symbol = 3558. 
Pro své účastníky nabízí ČSOB Penzijní společnost rovněž možnost měsíční úhrady příspěvků 
Soustředěným inkasem plateb obyvatelstva (SIPO), které již využívají k úhradě telefonu, elektřiny, 
plynu, vody apod.