Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko výboru OSZ

8. 10. 2013

 Stanovisko výboru OSZ VOKD Karviná

 

Výbor OSZ VOKD Karviná na svém zasedání dne 8. 10. 2013  vzal  na vědomí informaci  ekonomického  ředitele p. Grochola o finanční  situaci  VOKD, a.s.  a odložení termínu výplat na 25.10.2013.

Výbor OSZ po projednání konstatuje, že nevyplacení mzdy zaměstnancům za měsíc září 2013 bude odborovou organizací považováno za vážné porušení ustanovení Kolektivní smlouvy VOKD, a.s. na léta 2013  - 2016.

Odborová organizace upozorňuje zaměstnavatele, že tato situace vyvolá mezi zaměstnanci v této napjaté době nestabilitu, ovlivní spolupráci s mnohými našimi dodavateli a investory. Současně s nevyplacením mezd a pozdržením platných nároků z kolektivní smlouvy budou s tímto stavem spojena také další nová rizika vzniklá z následných porušení právních předpisů.  

 

Z důvodu zmírnění negativních dopadů tohoto rozhodnutí zaměstnavatele navrhuje odborová organizace zaměstnavateli:

·        vyplatit v řádném termínu výplaty v měsíci říjnu zálohu zaměstnanci na mzdu

·        neprodleně o tomto kroku informovat všechny zaměstnance na jednotlivých pracovištích.

Dále k dané problematice a dalšímu možnému vývoji požadujeme svolat jednání mezi Podnikovým odborovým orgánem, představenstvem a vlastníkem společnosti VOKD,a.s.

 

V Karviné dne 8.10.2013       členové výboru OSZ VOKD                                                                           Karviná