Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko k udělení souhlasu s výpovědí

4. 8. 2015

         V Karviné dne: 4. 8. 2015

         Vážený pane magistře,

na jednání dne 24. 7. 2015, které se uskutečnilo v souvislosti s hromadným propouštěním, jsem od Vás převzal dvě žádosti o udělení souhlasu s výpovědí zaměstnancům, kteří jsou Vámi navržení na rozvázání pracovního poměru dle § 52, písm. a) ZP.

Naše odborová organizace OSZ VOKD Karviná výše uvedené žádosti projednala na dnešním mimořádném zasedání a konstatuje, že s uvedeným postupem insolvenčního správce (konkurzního správce) nesouhlasí.

A souhlas s rozvázáním pracovního poměru uvedených zaměstnanců na předložených žádostech insolvenčnímu správci neuděluje. Toto své zásadní stanovisko opíráme o skutečnost, že jakékoliv jiné vyjádření ze strany naší odborové organizace je stejně bezpředmětné, jelikož jste se již dopředu rozhodl ke dni 30. 7. 2015 uvedeným zaměstnancům předat písemnou výpověď, a to bez patřičného vyjádření zástupců zaměstnanců (odborové organizace) jak ukládá kolektivní smlouva a zákoník práce. Tento Váš krok považujeme za porušení povinnosti zaměstnavatele a vnímáme tuto situaci jako vědomé naplnění skutkové podstaty spáchání správního deliktu na úseku pracovního poměru podle zákona o inspekci práce. Za spáchání takového správního deliktu by mohla být uložena zaměstnavateli pokuta až do výše 3000000 Kč.

Odborová organizace OSZ VOKD Karviná je toho názoru, že celá situace kolem propouštění 16 zaměstnanců je jen účelovým krokem insolvenčního správce, který si je vědom, že tímto krokem porušuje ustanovení platné kolektivní smlouvy a zákoníku práce. Ukončení pracovních poměrů vnímáme také jako účelové i z toho hlediska, že Vámi vybraní další zaměstnanci byli po dobu výpovědi převedeni k novému zaměstnavateli, tj. VOKD-stavby, kde je podle současné situace dostatek pracovních možností a příležitostí pro zaměstnance z převáděné činnosti VOKD, a.s.

Závěrem bych podotkl, že korektně jednající zaměstnavatel, kterému záleží na zachování sociálního smíru a dlouhodobě harmonických vztahů se zaměstnanci a jejich zástupci, své povinnosti vůči odborovým organizacím, které u něj působí, plní.

 

 

 

                                       Sacha Václav

                                                předseda výboru OSZ