Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznámení s riziky při práci

27. 9. 2012

 

 Prověrky BOZP a informace pro zaměstnance

Zaměstnavatel je z ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce povinen své zaměstnance seznámit s riziky spojenými s výkonem jejich pracovní činnosti nebo s prostory, v kterých svou práci vykonávají a s přijatými opatřeními na ochranu před působením těchto rizik (vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, kategorizace prací, návody k použití jednotlivých přístrojů a zařízení). Obdobně to platí o seznámení zaměstnanců s informací, do které kategorie je zařazena jimi vykonávaná práce, které zařízení zaměstnavateli poskytuje pracovnělékařské služby a jakým druhým očkování a jakým prohlídkám se musí u něho podrobit. Tedy s opatřeními, která vyplynula z kategorizace prací. Jedná-li se o práci, jež je zařazena jako riziková, musí být součástí školení seznámení s režimem výkonu práce (zákaz jídla a pití na pracovišti, evidence výkonu rizikové práce atd.), včetně předepsaných zdravotních prohlídek u lékaře poskytujícího pracovnělékařskou péči.

Pokud na pracovišti pracují i zaměstnanci jiného zaměstnavatele, je zaměstnavatel, pokud u něj nepůsobí odborová organizace nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP, povinen informovat své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě, že při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, je zaměstnavatel povinen o tom informovat zaměstnankyně. Ne tedy až mu některá oznámí, že je těhotná, ale ihned při přidělení této práce. Těhotné a kojící zaměstnankyně a matky do devátého měsíce po porodu je povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví.

Dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP, které se týkají práce a pracoviště, musí zaměstnavatel zajistit všem zaměstnancům, avšak zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přidělených k výkonu práce k jinému zaměstnavateli a mladistvým zaměstnancům. Zajištěním informací je především myšleno seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik, s opatřeními na ochranu před jejich působením a s výsledky kategorizace prací a přijatými opatřeními. Pokyny k zajištění BOZP jsou myšleny konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni. Informace a pokyny je potřeba zajistit vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. Zaměstnavatel je povinen o informacích a pokynech vést evidenci.