Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schváleno

5. 10. 2016

 

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na dnešním zasedání vlády předložil opatření ke zmírnění sociálních dopadů, souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu.


Výše příspěvku je stanovena v návaznosti na převažující typ odpracované pracovní doby u těžební společnosti. Příspěvek se poskytuje měsíčně ve výši 8 000 Kč u činnosti v podzemním hlubinném dole, nebo 5 300 Kč, pokud se jedná o typ uzavřeného zaměstnaneckého poměru u činnosti v povrchových profesích.

 

Příspěvek bude poskytován zaměstnancům taxativně vymezených těžebních společností, jejichž pracovní poměr k těmto subjektům skončí v přímém důsledku restrukturalizace a útlumu jejich činnosti. Nařízení přitom předpokládá, že příspěvek bude vyplácen po omezenou dobu v rozmezí 3 až 36 měsíců, resp. u nejrizikovější skupiny zaměstnanců nad 50, resp. 55 let věku až v délce 60 měsíců.


"Přijatým nařízením vláda komplexně dokončuje zmírnění nežádoucích sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem všem zaměstnancům právnických osob těžících uhlí nebo uran hlubinným způsobem. Vláda v žádném případě plošně nerozšiřuje počet společností, které mají v předmětu podnikání hornickou činnost a na jejichž zaměstnance se příspěvky vztahují", upřesnil ministr Mládek.


Jedná se o jedno ze sociálních opatření státu především pro severní Čechy, Ostravsko, Karvinsko, a Vysočinu a skupiny zaměstnanců, kteří mají být v nejbližších letech propuštěni (zaměstnanci vybraných uhelných společností a zaměstnanci uranového závodu GEAM Dolní Rožínka státního podniku DIAMO). Zařazení společnosti Severní energetická (vč. těžebních společností majících trvalé místo výkonu práce na lomu ČSA), která těží povrchově hnědé uhlí, mezi těžební společnosti, jichž se nařízení vlády týká, vyplynulo ze skutečnosti, že vláda svým rozhodnutím o neprolomení limitů těžby předurčila budoucí ukončení její činnosti.

 

Přijetím nařízení vlády dojde ke snížení míry negativního působení sociálních důsledků spojených s uvolňováním zaměstnanců určených těžebních společností v případech, kdy existuje výrazné riziko růstu nezaměstnanosti v uvedených regionech. Příspěvky budou vypláceny přes tzv. sociální centra, takže nebude nutné vytvářet nové organizační struktury, ale využijí se již působící subjekty (organizace disponující potřebnými sociálními pracovníky).

Podle předkládaného návrhu by se výplata kompenzací týkala mj. také zaměstnanců uranových dolů v Dolní Rožínce, pracovníků báňské záchranné služby, která patří pod černouhelnou OKD, a firmy Slezská důlní díla, jež se v minulosti z OKD vydělila.