Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro důchod se započte jen nepovinná devátá třída

30. 4. 2010

            Pro důchod se započte jen nepovinná devátá třída 

V poslední době se na ČMKOS a na odborové svazy v ní sdružené obrací stále více členů odborových svazů, kteří již pobírají starobní nebo jiný důchod s tím, že slyšeli, že se jim dodatečně pro důchod započte také 9. třída ZDŠ. Proto, že za každý rok doby pojištění nebo náhradní doby pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod se podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zvyšuje procentní výměra důchodu o 1,5% výpočtového základu, ptají se, zda se jich to skutečně týká a jak mají svůj nárok uplatnit.

Podle výše uvedeného zákona se hodnotí pro důchod také doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole získaná po skončení povinné školní docházky v období před 1.1.2010. Její součástí je i 9. třída, ale jen v těch případech, kdy její absolvování nebylo povinné a lze je chápat jako vzdělání po ukončení povinné základní školy.

Hodnocení 9. třídy pro důchod se tak týká pouze ročníku 1945, jehož příslušníci absolvovali 9. třídu ve školním roce 1959/1960, a ročníku 1946, jehož příslušníci ji absolvovali ve školním roce 1960/1961. Tomu, kdo v těchto školních letech nepovinnou 9. třídu ZDŠ absolvoval, se tato doba studia hodnotí pro důchod jako doba přípravy na povolání.

Od školního roku 1961/1962 již byla zavedena devítiletá povinná školní docházka a 9. třída se proto od tohoto školního roku již nehodnotí pro důchod.

Požádat o zápočet této doby pro důchod je možné dopisem adresovaným České správě sociálního zabezpečení v Praze, Křížová 25, 225 08 Praha 5. V něm je třeba uvést rodné číslo, pod nímž je každý poživatel důchodu veden v evidenci, a připojit ověřenou kopii vysvědčení z 9. třídy. Jinou možností je obrátit se s žádostí o sepsání žádosti o zápočet této doby pro důchod osobně na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze Pražskou správu sociálního zabezpečení a v Brně Městskou správu sociálního zabezpečení). V tomto případě postačuje s sebou vzít vedle občanského průkazu originál vysvědčení z 9. třídy ZDŠ (není třeba nechat si dělat jeho kopii), neboť referentka správy sociálního zabezpečení po zapsání absolvování 9. třídy do žádosti o zápočet této doby pro důchod je občanovi vrátí.