Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předseda OSPHGN Jan Sábel zaslal dopis ministru financí

25. 11. 2014

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci právě skončeného vnějšího připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 82/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993.

Specifickou úpravu spočívající ve snížení důchodového věku pro pracovníky v hornictví mají i ostatní evropské země, např. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Francie, Španělsko, Polsko, Belgie, Velká Británie, Německo atd. Nárok vzniká při splnění podmínky odpracování předepsané doby v podzemí, někdy i u povrchové práce, v hornictví.

Navrhované změny jsou kompromisním výsledkem dlouhodobých jednání našeho svazu s politickými subjekty i vládami České republiky. Věcně jde o posunutí časové hranice úpravy stanovené v NV 363/2009 Sb. sjednaném s tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem a schváleném vládou premiéra Mirka Topolánka. O přípravě těchto změn jsem Vás osobně informoval při jednání dne 30.července 2014, kdy jste s navrženým postupem vyjádřil souhlas. Dále jsem Vás dopisem dne 5.září t.r. požádal o zajištění stanoviska Vašeho ministerstva v souladu se závěry našeho jednání.

Bohužel jsem nyní obdržel informaci o tom, že Vaše ministerstvo nejednalo v souladu se závěry našeho jednání a v připomínkovém řízení se postavilo proti navrhované úpravě. Tento postoj je pro náš svaz i pro mne osobně nepříjemným překvapením, neboť naše dosavadní dlouholeté zkušenosti zjednání s ministry i premiéry - a to napříč politickým spektrem - byly takové, že pokud došlo, byť po náročných jednáních, ke konečné shodě, ústní dohoda se vždy dodržela a ministr zabezpečil její promítnutí do činnosti svého resortu. Jedinou výjimkou byla právě problematika sníženého důchodového věku pro horníky, která měla být konečně vyřešena výše uvedeným způsobem a to i po dohodě s Vámi jakožto ministrem financí.

 

Vážený pane ministře, situace v Moravskoslezském kraji je v současné době velice napjatá, což si uvědomují všichni, kteří s tímto regionem mají co do činění, a při naší schůzce jsem měl za to, že i Vy si tuto skutečnost uvědomujete. Horníci v OKD, a.s. (jichž by se navrhovaná úprava týkala zejm.) žijí již přes rok v neustálém napětí ze strachu o zaměstnání. Dokladem toho byly i excesy, ke kterým došlo při demonstraci v září loňského roku a souhlas zaměstnanců se stávkou při vyjednávání změny kolektivní smlouvy. Bohužel se situace od té doby vůbec nezlepšila. I přes ujišťování tiskového mluvčího o jeho optimistmu ohledně budoucnosti OKD, a.s. zaměstnanci tento optimismus nesdílejí. Navrhovaná úprava by pochopitelně nebyla řešením sociální krize v případě úplného zániku OKD, a.s., ale vyřešila by situaci propouštěných horníků v předdůchodovém věku, na které by stejně musel stát vynakládat finanční prostředky jakožto na nezaměstnané.

O proběhlém připomínkovém řízení již horníci pochopitelně vědí. Podrobně jsme naše členy informovali o jednáních, která se v této věci uskutečnila, od těch předvolebních až pojednání s MPSV. Informováni byli i o našem společném jednání s tím, že jste navrhovanému řešení vyjádřil podporu. Informace o tom, že jste v rozporu s tím, na čem jsme se dohodli, návrh zamítl, může být tou poslední kapkou v rozbouřené sociální hladině. Proto Vás s vědomím vážnosti situace opakovaně žádám o naplnění výsledků našeho jednání, tedy zabezpečení takového stanoviska Vašeho ministerstva, které by nevyjadřovalo nesouhlas.

S pozdravem „Zdař Bůh!“