Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní úraz a povinnost zaměstnavatele

25. 8. 2011

 Odbory radí členům

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem pracovního úrazu se jasně stanoví v ustanovení § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podrobnosti pak urču­je nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evi­dence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Podle znění § 105 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění pří­čin a okolností vzniku pracovního úrazu. Je povinen v knize úrazů vést evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny, vyhotovit záznamy a vést dokumen­taci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschop­ností delší než 3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance. Povinností zaměstnavatele je rovněž předat postiženému zaměstnanci vyhotovený zázna­mu o pracovním úrazu; v případě smrtelného pra­covního úrazu jeho rodinným příslušníkům. V nepo­slední řadě ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam

0 úrazu stanoveným orgánům a institucím a přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.

Jestliže zaměstnavatel některou z uvedených povin­ností nesplní, může mu v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozděších předpisů, být uložena sankce. Například, nevyšetří-li příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoli je k tomu podle zvláštního právního předpisu povinen, lze mu za takový přestupek uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč; nepřijme-li zaměstnavatel opatření proti opakování pracovních úrazů, může pokuta uložená podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. d) zákona o inspek­ci práce být až ve výši 2 000 000 Kč.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář