Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní skupina jednala na Novém poli v Karviné

5. 11. 2013

 

 

 

 

dsc_224.jpgAktuální hospodářská a sociální situace v Moravskoslezském kraji byla v pondělí 4. listopadu 2013 opět tématem jednání pracovní skupiny konané pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jiřího Cieńciały v průmyslové zóně Nové pole v Karviné.

Kromě ministra průmyslu a obchodu se jednání zúčastnili hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák spolu se svým prvním náměstkem Josefem Babkou, zástupci významných zaměstnavatelů, měst, úřadu práce i odborových svazů.

Členové pracovní skupiny byli přivítání zástupci firem podnikajících v průmyslové zóně Nové pole v dsc_0010.jpgKarviné, kteří úvodem jednání všem přítomným představili tuto zónu. Generální ředitel OKD Ján Fabián připomněl veřejnou deklaraci společnosti, a to že pod zdejší průmyslovou zónou nebude OKD těžit. Členové pracovní skupiny se shodli, že karvinská zóna Nová pole patří mezi významné průmyslové zóny v kraji a má jejich podporu.

Jedním z dalších témat jednání byla aktuální situace v OKD a v ostatních průmyslových podnicích v našem kraji. Členové pracovní skupiny také obdrželi informaci o jednáních s případnými novými investory v Moravskoslezském kraji.

 

dsc_245.jpg

zdroj text, foto: www.kr-moravskoslezsky.cz

 

Dále komentář k zasedání ze stránek MPO, autor: Ing. Jana Dronská :

PRACOVNÍ SKUPINA SE MIMOŘÁDNĚ SEŠLA V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ NOVÉ POLE V KARVINÉ A JEDNALA SE ZDEJŠÍMI INVESTORY, KTERÉ TRÁPÍ NEVYJASNĚNÁ SITUACE OHLEDNĚ MOŽNÉ TĚŽBY V TÉTO LOKALITĚ. DÁLE SE PRACOVNÍ SKUPINA VĚNOVALA POSTUPU ŘEŠENÍ PŘEDCHOZÍCH NÁVRHŮ A OPATŘENÍ A KRÁTCE TAKÉ SITUACI VE SPOLEČNOSTI OKD.

Pracovní skupina pro řešení hospodářské a sociální situace v Moravskoslezském kraji se na úvod zabývala vývojem investic v průmyslové zóně Nové pole a jejich přínosem pro zaměstnanost na Karvinsku. Zdejší firmy zaměstnávají aktuálně 1850 lidí, což je o zhruba třetinu více, než původně plánovaly a slíbily státu. Některé z nich mají plány dále investovat a rozvíjet se. Generální ředitel OKD Ján Fabián potvrdil, že pod zdejší průmyslovou zónou nebude OKD těžit. "Obavy firem chápu a rozumím tomu, že chtějí pro svůj další rozvoj znát lokální podmínky. Budeme se snažit společně s vedením kraje pomoct vyřešit tuto situaci a také dopravní problém, který blokuje plány jednoho z investorů," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala. Ministr doporučil obavy firem řešit písemnou dohodou mezi OKD a investory působícími v průmyslové zóně.

Dále se pracovní skupina zajímala o vývoj kolem investorů, kteří zvažují své výrobní závody postavit v MS kraji. Hejtman MS kraje Miroslav Novák poděkoval za nedávné rozhodnutí vlády finančně podpořit vznik strategické průmyslové zóny Nad Barborou na Karvinsku.

Členové skupiny se shodli na tom, že na problémy Moravskoslezského kraje může mít negativní vliv současná politická situace i případné rozpočtové provizorium. Jak potvrdila agentura CzechInvest, také někteří z potenciálních investorů už vyslovili obavy z nejistoty, kterou může přinést změna vlády v nyní dojednaných záležitostech.

Jedním z dalších témat byla aktuální situace v OKD. Ministr průmyslu a obchodu oznámil, že materiál od NWR obdržel koncem týdne a že jej musí vyhodnotit odborníci. "Je tam řada konstruktivních prvků pro řešení situace, ale také řada nevyjasněných otázek, zejména otázka finanční participace OKD a NWR na řešení problému Dolu Paskov," uvedl ministr Jiří Cienciala. MPO zatím začalo zjišťovat možnosti čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jde o fond určený na poskytování podpory pro pracovníky, kteří ztratili zaměstnání v důsledku změn ve struktuře světového obchodu. Příspěvek se poskytuje na opatření na trhu práce (např. pomoc při hledání zaměstnání, poradenství, příspěvky na vzdělávání, pro znevýhodněné pracovníky, podpora podnikání, zahájení samostatné výdělečné činnosti, případně mikro—kredity atd.) Žádost předkládá členský stát, pomoc musí doplňovat opatření na národní úrovni a vztahuje se na propouštění velkého rozsahu — nad 1000 lidí.

Dále pak na jednání pracovní skupiny zástupci Hospodářské komory ČR představili závěry zjišťování možností nových pracovních míst v oblasti energeticky úsporných renovací budov. Dlouhodobé financování státního programu Nová zelená úsporám a efektivní zapojení fondů EU může vytvořit odhadem 4000 pracovních míst v MS kraji ve stavebnictví a subdodavatelských odvětvích. Možné je také vytvoření programu ve spolupráci s ÚP na podporu vytvoření pracovních míst v energeticky úsporném stavebnictví, případně příprava speciálních rekvalifikačních kurzů.

Ministr průmyslu a obchodu dále informoval o postupu příprav a řešení jednotlivých opatření, které schválila vláda na pomoc MS kraji. Oznámil například vznik meziresortní pracovní skupiny, která má za úkol zmapovat a navrhnout snížení velkého množství různých poplatků, které musejí firmy odvádět státu. Ministr ocenil konstruktivní přístup všech resortů k opatřením pro Moravskoslezský kraj.

Kromě ministra průmyslu a obchodu se jednání zúčastnili hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák spolu se svým prvním náměstkem Josefem Babkou, zástupci významných zaměstnavatelů, měst, úřadu práce i odborových svazů.

zdroj: www.mpo.cz