Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinné prohlídky řidičů.

22. 8. 2012

 Jsou ze zdravotního pojištění hrazeny prohlídky řidičů, když jsou podle zákona povinné? Jak často je nutné je absolvovat?

Ze zdravotního pojištění se podle zákona o veřejném zdravotním pojištění nehradí vyšetření, prohlídky ani jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických nebo právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.

Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění, a náklady tedy hradí žadatel, a to nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přesně stanoví, kterých kategorií řidičů se povinné pravidelné lékařské prohlídky týkají;

Při lékařské prohlídce se ověřuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, a to na základě prohlášení držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření – je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření. Může také na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou uvedené lhůty.