Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posuzování invalidity od 1.ledna 2010

11. 12. 2009

  Nový způsob posuzování invalidity od 1. ledna 2010

Informace o vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity).

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 359/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2010 upravuje proces stanovení míry poklesu pracovní schopnosti a posuzování invalidity a vymezuje náležitosti posudku o invaliditě. V oblasti posuzování invalidity tak nahradí stávající právní úpravu – vyhlášku č. 284/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která od 1. 1. 1996 blíže upravovala posuzování invalidity pro účely důchodového pojištění. Nabytím účinnosti vyhlášky č. 359/2009 Sb. se ust. §§ 5 až 8 a přílohy č. 2 až 4 vyhlášky č. 284/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zrušují.

Tři stupně invalidity od 1. ledna 2010
Zavádí je zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Nový právní předpis stanoví, že pojištěnec bude invalidní, jestliže mu kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu poklesne pracovní schopnost nejméně o 35 %. Na míře poklesu bude záviset stupeň invalidity:

  • 1. stupeň se bude týkat lidí, jejichž pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce však o 49 %.
  • Invalidita 2. stupně bude znamenat pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %.
  • Nejtěžší, tj. 3. stupeň invalidity se bude týkat těch osob, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %.