Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postup při nesouhlasu s lékařským posudkem.

30. 8. 2012

 Utrpěl jste pracovní úraz.

Nesouhlasíte s lékařským posudkem a s počtem bodů na ohodnocení bolestného. Nízkým počtem bodů a cítíte se tím poškozen.

 

 Pokud nesouhlasíte s lékařským posudkem a s ohodnocením bolestného, máte právo podat stížnost.

Lékaři, který lékařský posudek vyhotovil, předáte písemnou stížnost. Ve stížnosti stručně a jasně popíšete problém, vyjádříte nesouhlas s lékařským posudkem a s výší ohodnocení bolestného, tedy s počtem bodů. Není nutné odkazovat na předpisy (pro informaci: od 1. 4. 2012 platí zákon č. 373/2011 Sb., opravné prostředky vůči lékařským posudkům jsou uvedeny v § 46).

Stížnost je nutné lékaři prokazatelně předat. Nejlépe doporučeným dopisem nebo proti jeho podpisu. Jednu kopii stížnosti dejte lékaři, druhou, potvrzenou lékařem, doporučujeme  odeslat na odbor sociálních věcí a zdravotnictví na příslušném krajském úřadě hned po předání lékaři (pro „jistotu“).

Lékař má dvě možnosti:

a) Vyhoví poškozenému, změní svůj závěr a zvýší počet bodů.

b) Nevyhoví poškozenému: v tom případě musí lékař stížnost odeslat na odbor sociálních věcí a zdravotnictví na příslušném krajském úřadě; zde stížnost prošetří. Je nutné jednat bez zbytečného odkladu. Pozor na termín do 10 dnů ode dne prvotního

rozhodnutí lékaře! Stejně se postupuje ve všech jiných případech, jako například:

* když nejsem spokojen s postupem lékaře, který u zaměstnavatele poskytuje závodní preventivní péči;

* v případě ohrožení nemocí z povolání a ztráty zdravotní způsobilosti. V takovém případě je někdy zaměstnanci předáno ukončení pracovního poměru dohodou. Pokud s tímto postupem zaměstnavatele bude souhlasit a jedná se skutečně o nemoc z povolání, může se tak připravit o odškodnění.

Doporučuji vždy spolupracovat s příslušnou odborovou organizací.