Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti

10. 11. 2016

Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona o zaměstnanosti má nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, který o ni požádal krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, a  získal v rozhodném období posledních dvou let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, a který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Vážné důvody, ke kterým je nutno přihlédnout při posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti, jsou uvedeny v ustanovení § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců nebo jiných organizačních změnách je vážným důvodem hodným zvláštního zřetele podle ustanovení § 5 písm. c) bod 7 zákona o zaměstnanosti, neboť je to důvod zaměstnancem nezaviněný a na jeho vůli nezávislý. Pokud bude poslední pracovní poměr uchazeče o zaměstnání ukončen dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na základě organizačních změn u zaměstnavatele, nebude se na něj snížená sazba podpory v nezaměstnanosti vztahovat, přičemž by bylo vhodné v této dohodě uvést i důvod skončení pracovního poměru.

Zda uchazeč o zaměstnání splňuje podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, v jaké výši a po jakou podpůrčí dobu mu případně bude podpora v nezaměstnanosti přiznána, je posuzováno příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky v rámci správního řízení po podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti a doložení rozhodných skutečností pro přiznání podpory v nezaměstnanosti.