Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plat na vánoce

7. 12. 2010

V pátek dne 3.12 2010 bylo  na jednání POO VOKD požádáno o svolání mimořádného jednání s  ing Menšíkem. Na tomto jednání by mělo být  projednáno, jakým   způsobem  bude našim  zaměstnancům navýšen  plat na vánoce a termín výplaty.

 Jednání se má uskutečnít  dne 10.12.2010    

Vážené kolegyně a kolegové,
na začátku letošního roku při podpisu kolektivní smlouvy jsem slíbil: Pokud dosáhneme dobrých ekonomických výsledků a pokud to bude jen trochu možné, budou zaměstnanci OKD za svou dobrou práci opět odměněni. Jak mám ve zvyku, svůj slib plním. Na hodnocení letošního roku je ještě příliš brzy, přesto už nyní můžeme říct, že i když se nám pravděpodobně
nepodaří splnit vše přesně tak, jak jsme si před rokem naplánovali, dosáhli jsme zejména díky píli a aktivitě Vás, zaměstnanců a kolegů, nejednoho významného úspěchu,
který se začátkem roku mohl zdát nedosažitelný.
Vánoční příplatek navýšený o další pětinásobek průměrné denní mzdy obdrží všichni, kromě
nejvyššího vedení OKD a jednotlivých VOJ. Jak jsem mnohokrát řekl, dlouhodobě
pracuji na tom, abychom mohli práci všech zaměstnanců společnosti vždy po zásluze ocenit.
Proto jsme ve vedení společnosti rozhodli navýšit slíbený vánoční příplatek o další pětinásobek průměrné denní mzdy pro všechny pracovníky – kromě nejvyššího vedení OKD a jednotlivých VOJ.
Také bych rád zdůraznil, že se na našich výsledcích významně podílejí i důlní dodavatelské firmy. Proto patří jejich zaměstnancům kromě poděkování i stejná odměna.
                                                                         Děkuji všem za dobře odvedenou práci
                                                                                                          Zdař bůh!