Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opakování pracovních smluv na dobu určitou

12. 4. 2013

  Poslanecká sněmovna ve třetím závěrečném čtení schválila senátní návrh zákona, který znovu umožní uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou opakovaně bez časového omezení. V současné době lze pracovní smlouvu na dobu určitou uzavřít maximálně na tři roky, opakovat nebo prodloužit ji lze maximálně dvakrát a poté musí následovat tříletá lhůta od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou. Schválená novela umožní toto pravidlo v určitých specifických případech legálně obejít.

 

Novelou se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, změna by měla platit prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Do § 39 zákoníku práce se vkládá nový odstavec, který některým zaměstnavatelům za dodržení určitých podmínek umožní uzavírat se zaměstnanci pracovní smlouvy na dobu určitou bez výše uvedených omezení. Bude to možné, pouze pokud budou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou. Podmínkou bude písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací, která bude obsahovat bližší vymezení takových důvodů, pravidla sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, okruh zaměstnanců, kterých se bude tento postup týkat a dobu, na kterou se dohoda uzavírá. V případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, je možné písemnou dohodu nahradit vnitřním předpisem.
Zaměstnanci na dobu určitou by také měli pobírat všechny benefity, které zaměstnavatel běžně poskytuje. Předpokládá se, že novou úpravu využijí především zaměstnavatelé sezónních pracovníků zejména v zemědělství a stavebnictví. Návrh novely zákoníku práce již dříve podpořili zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců a souhlasily s ním i odbory.
Poslanci také k původnímu senátnímu znění přijali pozměňovací návrh, podle kterého se bude moci po dohodě se zaměstnancem snížit doba mezi jednotlivými směnami z 12 na 11 hodin.