Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odbory nesouhlasí s návrhem zaměstnavatele

1. 7. 2015

Dne 30. 6. 2015 se uskutečnilo mimořádné zasedání výboru naší odborové organizace.

Hlavním bodem jednání bylo stanovisko odborové organizace k důvodu, proč se vedení společnosti rozhodlo po několikaměsíčním jednání řešit celou situaci návrhem na konkurs. 

 

viz převzatý text z deníku Idnes

Oficiálně poslali představitelé firmy VOKD do konkurzu proto, že se nedohodli s odboráři na podobě reorganizace firmy. Šlo hlavně o změny týkající se zaměstnanců, kteří měli přijít o část výhod vyplývajících z kolektivní smlouvy, například o týden dovolené.

Zdroj:http://ostrava.idnes.cz/staveni-firma-vokd-jde-do-konkurzu-d5y-/ostrava-zpravy.aspx?c=A150629_2173850_ostrava-zpravy_mav

 

Zde je celý text dopisu

odeslaný předsedovi představenstva VOKD p. Zátorskému.                                                                                          

  Věc:   Přeměna reorganizace v konkurs

Vážený pane řediteli,

dne 26. 6. 2015 jsem se jako zástupce zaměstnanců zúčastnil schůze věřitelů, která byla svolána do sídla Krajského soudu v Ostravě a jejímž předmětem jednání bylo projednání Reorganizačního plánu VOKD, a.s. a hlasování o jeho přijetí. Teprve v jednací síni jsem se z úvodní řeči samosoudce Mgr. Ing. Ladislava Olšara dozvěděl, že představenstvo společnosti VOKD, a.s. doručilo do datové schránky soudu dne 25. 6. 2015 návrh, aby insolvenční soud rozhodl o přeměně reorganizace v konkurs.

Výbor naší základní organizace dnešním dnem projednal zdůvodnění představenstva společnosti VOKD, a.s. o přeměně reorganizace v konkurs. Odborová organizace VOKD Karviná zásadně nesouhlasí se stanoviskem zaměstnavatele v tom, že "úspory navržené v předložené změně kolektivní smlouvy dlužník nemůže žádným jiným způsobem nahradit, a neexistuje ani žádná možnost jak získat v současné době další tržby, které by umožnily udržení podmínek stávající kolektivní smlouvy a zároveň ziskové hospodaření dlužníka".

Své stanovisko opíráme také o "Informaci pro zaměstnance společnosti VOKD, a.s. o průběhu jednání s vedením OKD, a.s. a přeměně reorganizace", ve kterém současné představenstvo společnosti VOKD, a.s. popisuje průběh jednání s vedením OKD, a.s. ze dne 25. 6. 2015, ve kterém se hovoří o možnosti vzniku dalšího razičského kolektivu. K dosažení kladného hospodářského výsledku dlužníkova podniku by jistě přispělo rozšíření zakázkové náplně, což by vedlo také k zvýšení minimální plánované směnnosti než je 17 směn. Tato směnnost je uvedena v zápisech z jednání věřitelského výboru a insolvenčního správce na základě písemných podkladů zpracovaných společností VOKD, a.s.

Zastáváme názor, že korektní zaměstnavatel by v současné době nesvaloval vinu za neuskutečněný reorganizační plán na zaměstnance a s pokorou by přijal teorii, že VOKD, a.s. nesplnilo podmínky úvěrového financování Českou úvěrovou pokladnou a.s., které byly součástí reorganizačního plánu. Výsledek referenda a následné neschválení úprav Kolektivní smlouvy VOKD má jen minimální dopad na neuskutečněné jednání o reorganizačním plánu, protože z hlasovacích lístků věřitelů před jednáním soudu bylo patrno, že hned několik zástupců věřitelů se již dopředu vyjádřilo, že s navrhovaným reoplánem souhlasit nebude.

         S pozdravem

                                                                                                                                                         Sacha Václav                                                                                       předseda výboru OSZ

Výsledek Referendum zam.doc

přeměna reoganizace.pdf