Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odbory jednaly s insolvenčním správcem.

26. 6. 2014

Informace z jednání 25. 6. 2014 s insolvenčním správcem

 

Na základě požadavku odborové organizace se včera v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání zástupců odborových organizací VOKD s insolvenčním správcem p. Mgr. Rudolfem Vinšem a p. Martinem Havlíkem, MSc.

Insolvenční správce informoval odborové organizace o zahájení úkonů předběžného správce. V následné diskusi si obě strany vyměnily informace, které mají dopady na zaměstnance VOKD a případné další postupy do doby zahájení přezkumného jednání ve věci úpadku dlužníka VOKD u Krajského soudu, tj. 5. 9. 2014.

Zástupci odborových organizací předaly insolvenčnímu správci okruh 8 otázek, které mají vazbu na nejvíc diskutované problémy s vyplacením dlužných mezd, odstupného a nároků zaměstnanců z platné kolektivní smlouvy.

 Dlouhá diskuse se vedla k termínům výplat mezd. Insolvenční správce ve svém doporučení představenstvu VOKD konstatoval, že navrhuje do 15. 7. 2014 doplatit dlužnou mzdu za měsíc květen 2014 a současně s touto mzdou vyplatit zálohu za mzdu za měsíc červen 2014. V tomto trendu s vyplácením mezd by měl zaměstnavatel pokračovat tak, aby neměl v budoucnosti nové dluhy z pracovněprávních vztahů vůči svým zaměstnancům.

 Pozitivní informace pro zaměstnance je, že v rámci probíhajícího soudního jednání nemusí zaměstnanci dokazovat soudu své pohledávky, jelikož v § 203, odst. 2 zákona č. 182/2006 se hovoří, že "neuplatní-li dlužníkův zaměstnanec pracovněprávní pohledávku uvedenou v § 169, odst. 1, písm. a) v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z evidence vedené podle zvláštního právního předpisu." Tímto paragrafem můžeme myslím uklidnit všechny současné a bývalé zaměstnance VOKD, že o své finanční prostředky, které jim zaměstnavatel (dlužník) dluží, nepřijdou, protože současné znění § 169 výše citovaného zákona v odst. 2 hovoří, že není-li dále stanoveno jinak, pohledávky postavené na roveň k pohledávkám za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku.

 V rámci informovanosti zaměstnanců požádala odborová organizace taktéž insolvenčního správce, aby doporučil vedení společnosti VOKD  informovat zaměstnance o současném probíhajícím jednání s insolvenčním správcem. Předpokládám, že k tomuto dojde dne 27. 6. 2014 v 13,30 hodin v areálu Lešetínská, kdy by se měl uskutečnit mítink s místopředsedou představenstva VOKD Ing. Janem Březinou.

 

Sacha Václav, předseda výboru OSZ