Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochranné brýle v dole

5. 10. 2016

V OKD,a.s. platí nový dodatek ke směrnici upravující ochranu zraku zaměstnanců.

Povinnost být vybaven touto ochrannou pracovní pomůckou platí pro všechny fárající osoby 

Zaměstnanci musí být vždy vybaveni ochrannými brýlemi schváleného typu nebo integrovanými, tzv. chodícími brýlemi v použitelném stavu, které musí mít u sebe. Ty jim poskytne zaměstnavatel, tedy SDD a.s. nebo OKD.  

Brýle se bez výjimky nasazují:

při všech činnostech, kdy může dojít k poranění očí odlétajícími částicemi materiálů, prachem nebo kapalinou (například při likvidaci uhelného prachu, otevírání, průchodu či průlezu větrními objekty),

při upínání SHZ a mechanických stojek,

při čištění povrchů materiálů a předmětů stlačeným vzduchem, tlakovou vodou nebo párou,

při pracovních činnostech prováděných nad úrovní hlavy, kromě budování na čelbě nebo zajišťování stropu v porubech (například stavbě a doplňování PVU, montáži ZD, kladení potrubí či elektrických kabelů),

při manipulacích s rozvody pro plavení popílku a fl otačních hlušin (tj. rozvodů pod tlakem), • při zpevňování hornin lepením za použití čerpadla,

při aplikacích těsnících a výplňových hmot za pomocí čerpadla,

při pracích v montážních a demontážních komorách (vybavování a likvidace, montáž či demontáž strojního zařízení, například razících kombajnů),

při manipulacích s rozvody vzduchu, vody a ostatních kapalin pod tlakem (i zbytkovým),

u všech činností, kde je používání ochranných brýlí nařízeno provozní nebo průvodní dokumentací, pokud není nařízeno  používat uzavřené ochranné brýle schváleného typu B (přiléhající celým obvodem k obličeji) anebo štít,

v ohroženém prostoru do 5 metrů od míst výše uvedených prací.