Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky z legislativy

21. 9. 2009

Antidiskriminační zákon nabyl platnosti

Dnem 1. 9. 2009 nabyl účinnosti antidiskriminační zákon. Diskriminací se rozumí takové jednání včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.

Zvýšení náhrady mzdy při karanténě

Přijetím zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability došlo i ke zvýšení výše náhrady mzdy za první tři dny karantény. Náhrada mzdy nebo platu zaměstnancům v karanténě bude příslušet ve výši 60 % průměrného (redukovaného) výdělku již od 1. dne karantény. Dosud to bylo za první tři dny karantény pouze 25 %, teprve od 4.dne 60%

Průměrná mzda 23 tisíc Kč

Mzdy ve 2 čtvrtletí navzdory ekonomické krizi vzrostly o 622 Kč na 22 992 Kč. Meziročně se tak mzda zvýšila nominálně o 2,8 %, reálně (po odečtení inflace ve výši 1,4 %) o 1,4 %. Zásluhu na tom má především státní správa, kde platy rostly rychleji než ve firmách. Ve státní správě se zvýšily platy meziročně o 4,3 % (reálně o 2,9 %) na 23 661 Kč, v podnikatelské sféře se mzda zvýšila o 2,4 % (reálně o 1,0 %) na 22 842 Kč. Mzdy přitom rostly nejvíce v oblasti „zdravotní a sociální péče“ (nárůst o 7,6 %).