Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novela zákona o důchodovém pojištění

2. 11. 2009

Novela zákona o důchodovém pojištění

Dne 1. 1. 2010 nabude účinnosti zákon č. 306/2008 Sb. (schválen v létě 2008), který novelizuje zákon č. 155/1995 Sb., důchodovém pojištění. Tato novela mj. prodlužuje dobu potřebnou pro nárok na starobní důchod, zavádí nová pravidla pro předčasný důchod, zvyšuje sankce za dřívější odchod do důchodu atd. Především se ale bude dále plynule pokračovat v postupném zvyšování důchodového věku u mužů až na 65 let a u žen na 62-65 let (dle počtu vychovaných dětí), přičemž důchodový věk 65 let se bude týkat i žen, které vychovaly 1 dítě.

Novela zavádí také 3. stupně invalidity

Uvedená novela zavádí také 3 stupně invalidity, končí tak částečné a plné invalidní důchody. 1. stupeň se bude týkat lidí, jejichž pracovní schopnost poklesla o 35 % až 49 %, 2. stupeň lidí s poklesem o 50 % až 69 % a 3. stupeň při poklesu nejméně o 70 %. V souvislosti s třístupňovou invaliditou připravilo MPSV vyhlášku, která nově stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity. Tato vyhláška (č. 359/2009), která byla publikována ve Sbírce zákonů 20. 10. 2009, nahradí dosavadní vyhlášku č. 284/1995 Sb.