Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nepřehlédněte ust. § 69 Zákoníku práce

11. 9. 2015

Zákoník práce v ust. § 69 odst. 1 věty první požaduje, aby oznámení požadavku dalšího zaměstnávání druhé straně bylo zaměstnancem po neplatném rozvázání pracovního poměru učiněno „bez zbytečného odkladu“.

Dostanete-li výpověď, kterou nechcete přijmout, ihned písemně informujte svého zaměstnavatele. Ten je pak povinen vám poskytnout náhradu mzdy nebo platu. Takové odškodnění vám musí zaměstnavatel platit až do té doby, než vám umožní znovu pracovat nebo dojde k platnému skončení pracovního poměru. Například uplynutím sjednané doby.

V případě, že byste nesouhlas s výpovědí zaměstnavateli neoznámili, pracovní poměr bude ukončen dohodou. Proti neplatné výpovědi je možné bránit se soudní cestou do dvou měsíců od doručení oznámení o skončení pracovního poměru.

Důvod, proč si myslíte, že je výpověď neplatná, musíte uvést vždy.

Nejvyšší soud ČR vyjádřil ve svém rozsudku spis. zn. Cdo 2206/2012, ze dne 6. 6. 2013: „Zaměstnanec, který nesouhlasí s rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, může dosáhnout neplatnosti tohoto rozvázání pouze tím, že v zákonem stanovené lhůtě podá u soudu žalobu. To, zda zaměstnanec ještě předtím oznámí svůj nesouhlas s rozvázáním pracovního poměru zaměstnavateli, nemá z hlediska procesu (možného) zneplatnění právního úkonu o rozvázání pracovního poměru žádný právní význam; právní předpisy proto ani zaměstnanci (ani zaměstnavateli) neukládají, aby projevil svůj nesouhlas s rozvázáním pracovního poměru vůči druhému účastníku pracovního poměru v určité lhůtě ještě před podáním žaloby, v níž (nejpozději) se zaměstnavatel dozví o tom, že zaměstnanec s rozvázáním pracovního poměru nesouhlasí (považuje ho za neplatné) a z jakých důvodů.  Nelze proto považovat za rozporné se zákonem či s „požadavkem právní jistoty“, a ani nelze důvodně uvažovat o tom, že by se ve smyslu ustálené judikatury mohlo jednat o výkon práva v rozporu s dobrými mravy, jestliže zaměstnanec svůj nesouhlas s výpovědí nesdělil zaměstnavateli již v průběhu výpovědní doby, ale učinil tak jen několik dní po jejím skončení (a současně více než měsíc před podáním žaloby).“