Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejdůležitější změny v oblasti BOZP v roce 2012

27. 11. 2012

 VYHLÁŠKA č.104/2012 Sb. ze dne 22. března 2012, o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) (účinnost od 1. 4. 2012)


- NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 93/2012 Sb. ze dne 29. února 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. (účinnost od 1. 4. 2012) – velmi důležitý předpis – upravuje pracovní podmínky, pracovní prostředí, sociální a hygienická zařízení, teploty na pracovištích, poskytování ochranných nápojů, bezpečnostní přestávky apod.

- NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 9/2012 Sb. ze dne 14. prosince 2011, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) (účinnost od 1. 1. 2012) – každoroční valorizace

- ZÁKON č. 373/2011 Sb. ze dne 6. listopadu 2011, o specifických zdravotních službách (účinnost od 1. 4. 2012) – upravuje provádění pracovnělékařských služeb, smlouvy na jejich poskytování, úhradu prohlídek, specifikuje odvolání se proti výsledku prohlídky, povinnosti zaměstnavatelů v pracovnělékařských službách, povinnosti poskytovatelů těchto služeb apod.