Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

10. 12. 2015

Vláda schválila nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů, tzv. nařízení o úpravě náhrady. Nařízení bude v nejbližších dnech publikováno ve Sbírce zákonů, účinnosti nabude dnem vyhlášení a náhrady upravené podle tohoto nařízení budou zaměstnancům nebo pozůstalým příslušet od 1. ledna 2016. Jak se již stalo zvykem, průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady se zvyšuje stejně jako důchody, letos tedy o 40 korun.

Náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jsou určeny zaměstnancům, kteří mají po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání snížený příjem. Náhrada dorovnává tento snížený příjem, případně invalidní důchod vyplácený při uznání invalidity, do výše průměrného výdělku před vznikem škody. Tato náhrada pak přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. Náležitosti náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jsou podrobně uvedeny v § 271b zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
Dojde-li ke smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je zaměstnavatel povinen vyplácet pozůstalým náhradu na výživu pozůstalých podle § 271h zákoníku práce. Náhrada je vyplácena pozůstalým, které zemřelý zaměstnanec vyživoval nebo byl povinen vyživovat. Náhrada nákladů se poskytuje ve výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud jde o jednu pozůstalou osobu, a ve výši 80 % tohoto průměrného výdělku, pokud je poskytována více osobám.
  Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady přiznané před 31. prosincem 2015 se tak od 1. ledna 2016 zvýší o 40 korun.