Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náhrada cestovních výdajů v roce 2016

8. 1. 2016

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad se, stejně jako výše tuzemského stravného, mění každoročně novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2016 jsou náhrady za používání vlastních motorových vozidel stanoveny vyhláškou č. 385/2015 Sb., která byla ve Sbírce zákonů publikována 28. prosince 2015. Průměrné ceny pohonných hmot oproti loňskému roku výrazně poklesly, sazba základní náhrady za 1 km jízdy se u osobních automobilů zvyšuje o 10 haléřů.

Při vyslání zaměstnance na pracovní cestu je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout náhradu vynaložených výdajů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje poskytování cestovních náhrad v paragrafech 151 až 189. Jízdní výdaje při použití hromadného dopravního prostředku se vždy poskytují v prokázané výši, je tedy třeba zaměstnavateli předložit doklad o zaplacení jízdného. Pouze v případě použití místní hromadné dopravy při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, se náhrada poskytne ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty, aniž by zaměstnanec musel jízdní výdaje prokazovat. Náhrada jízdních výdajů zaměstnanci nepřísluší, pokud zaměstnavatel zajistí zaměstnanci použití místní hromadné dopravy způsobem, na který zaměstnanec finančně nepřispívá. Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a navíc náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

 

Základní náhrada

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí pro rok 2016 u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,80 Kč  . Sazba pro jednostopá vozidla zůstala na stejné úrovni jako v loňském roce, sazba pro osobní automobily se zvýšila o 0,10 Kč.

 

Náhrada za pohonné hmoty

Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec podle § 158 zákoníku práce dokladem o nákupu. V případě, že předkládá více dokladů s různou cenou, vypočítá se cena pohonné hmoty aritmetickým průměrem. Pokud zaměstnanec nemůže hodnověrným způsobem doložit cenu pohonné hmoty, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady v roce 2015 průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty, jak je uvedena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 385/2015 Sb. Průměrné ceny pohonných hmot se oproti cenám pro rok 2015 výrazně snížily, a to o 6,60 Kč/l u nafty, o 5,30 Kč/l u 98oktanového benzinu.

 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty od 1. 1. 2016:

33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

29,50 Kč u motorové nafty.