Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lékařské prohlídky

20. 4. 2012

 Vstupní lékařské prohlídky (úprava § 101 odst. 6 zákoníku práce)

                                       Vstupní lékařskou prohlídku s účinností od 1. ledna 2012

      je povinen hradit zaměst-navatel, nikoli zaměstnanec (§101 odst. 6 zákoníku práce).

Vzhledem k tomu, že podle zákoníku práce náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel a součástí BOZP je i nepřipustit, aby

zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho zdravotní způsobilosti,

nenese náklady na tuto prohlídku zaměstnanec. 

Jestliže máte uzavřenou dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo o provedení práce (DPP)

nejedná se o žádnou brigádu, ale dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, které

upravuje zákoník práce v ustanoveních §74 až §77 a jsou postaveny na úroveň

pracovněprávních vztahů. 

Zaměstnavatel vám proto na základě výše uvedeného je povinen náklady související se

vstupní prohlídkou uhradit. Povinnost absolvovat vstupní lékařské prohlídky pro DPČ a DPP

stanoví zákon č. 373/2011 Sb. v § 59 a 98 (platnost je od 1.4.2012).

Pokud by se budoucí zaměstnanec nepodrobil před vznikem pracovněprávního vztahu této

prohlídce, považuje se za osobu zdravotně nezpůsobilou.