Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komuniké z jednání V.sjezdu ČMKOS

13. 4. 2010

             Komuniké z jednání V. sjezdu ČMKOS

Praha se stala dějištěm jubilejního V. sjezdu ČMKOS v roce 2010, kdy si připomíná i dvacet let nezávislých odborů. Na sjezd, který proběhl ve dnech 9. – 10. dubna 2010 v TOP HOTELU PRAHA bylo pozváno 373 delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří reprezentovali 32 OS sdružených v ČMKOS. Skutečná účast na sjezdu byla 1. den 370 delegátů, tj. 99,19 %, 2. den 350   delegátů, tj. 93,83 %.

Úvod sjezdu byl věnován sugestivní videoprojekci dokumentující klíčové události dvacetileté historie ČMKOS. Slavnostní části sjezdového jednání se zúčastnili významní hosté: Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí, Zdeněk Škromach, předseda Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Richard Falbr, poslanec Evropského parlamentu. Na sjezd zavítala i řada zahraničních hostů, byli mezi nimi John Monks, generální tajemník Evropské odborové konfederace, předseda DGB Michael Sommer, který na sjezdu zastupoval generálního tajemníka Mezinárodní odborové konfederace, dále Miroslav Gazdík, předseda KOZ Slovenska, polskou NSZZ Solidarność reprezentoval její předseda Janusz Śniadek, přítomen byli také zástupce Odborového poradního výboru při OECD Roland Schneider a Erich Foglar, předseda Rakouského odborového svazu. Pozvání na sjezd také přijali zástupci bývalých stávkových výborů. Mezi hosty byli i představitelé sociálních partnerů – Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských svazů.

Prezident ČR Václav Klaus pozdravil jednání osobním dopisem, ve kterém se omluvil za svou nepřítomnost a zdůraznil v něm, že v době, kdy Česká republika neprožívá příznivé období, je více než kdy jindy zapotřebí rozumných a odpovědných postojů při udržování sociálního smíru.

První z vystupujících hostů Petr Šimerka, pozdravil delegáty jménem premiéra Jana Fischera, ocenil roli konfederace v tripartitě a přínos jednotlivých odborových svazů při řešení rezortních otázek.

Miloslav Vlček připomněl, že předsedá Poslanecké sněmovně, ve které byly díky přeběhlíkům prosazeny zájmy proti většině společnosti. Vyzval odboráře, aby hodnotili nejen jednotlivé politické strany, ale i jednotlivé poslance a podle jejich činů se rozhodovali u voleb. Uvedl, že konzervativci se připravují na další demontáž sociálního státu, vadí jim odbory a zákoník práce. 

Předseda DGB Michal Sommer zdůraznil, že sjezd se schází na pozadí bezprecedentní krize, která je globální a mohou ji ukončit vlády, které budou jednat globálně. Hrozí však, že se vlády nepoučí a bude jen otázkou času, kdy udeří nová krize. Krize je ovšem také příležitostí, aby vznikl nový hospodářský model, který vytvoří pracovní místa a sociální jistoty. Vyjádřil velké uznání ČMKOS na poli mezinárodním i osobní přínos Milana Štěcha a Zdeňka Málka.

Miroslav Gazdík zdůraznil, že odbory v Evropě čelí stejným problémům a o to více by měly být solidární.  

John Monks řekl, že lehkomyslný lačný kapitalismus ve stylu kasina dostal infarkt, který však nebyl smrtelný, ale je velmi vážný z hlediska dopadů na obyčejné lidi. Uvedl, že finanční sanace bankovního sektoru bude stát tři biliony USD a splácení britského finančního sektoru se prodlouží až do roku 2032. Stanovisko EOK je jednoznačné, proč by pracující měli nést náklady za chamtivost bank?

Richard Falbr, kritizoval české politiky a prezidenta Václava Klause za protiodborové výroky a útoky na odboráře hájící základní zaměstnanecké benefity. 

Pracovní část sjezdu zahájil předseda ČMKOS vystoupením k obsáhlé písemné zprávě o činnosti odborové centrály za čtyřleté období. Jeho vystoupení doplnili zastupující místopředseda Vít Samek a Zdeněk Málek, místopředseda ČMKOS.

Dále byla projednána zpráva o hospodaření ČMKOS, návrh změn Statutu ČMKOS a zpráva revizní komise.

Závěr prvního dne jednání sjezdu patřil volbám nového vedení konfederace a členů revizní komise. Do funkce předsedy ČMKOS byl zvolen Jaroslav Zavadil, místopředsedy byli zvoleni Václav Pícl a Radka Sokolová. Zvoleno bylo rovněž 7 členů revizní komise a 1 náhradník.

V úvodu druhého dne jednání Milan Štěch a Zdeněk Málek, končící ve vedení ČMKOS, poděkovali všem za týmovou práci a ocenili působení odborného a profesionálního zázemí ČMKOS.

Klíčovým bodem druhého dne jednání bylo přijetí nového Programu ČMKOS do roku 2014, který představil nově zvolený předseda Jaroslav Zavadil.   Program se zaměřuje na obhajobu zájmů zaměstnanců při překonávání důsledků globální hospodářské krize, chce hlavně důsledně čelit tlaku na snižování mezd, obcházení pracovního práva, úpravy pracovní doby a omezování úrovně sociálního zabezpečení.

Sjezd schválil usnesení a Odborové memorandum, kterým se obrací na zaměstnaneckou veřejnost, aby více vnímala legitimnost kroků a úsilí odborů v době, kdy zaměstnanci jsou a budou pod hrozbou krize vystavováni tlaku nejistých pracovních poměrů a zhoršování pracovních podmínek. Sjezd vyzval odboráře k účasti ve volbách.