Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání s představenstvem

1. 11. 2013

  Dne 1. 11. 2013 se uskutečnilo jednání podnikového odborového orgánu  se zaměstnavatelem.  Na toto pravidelné  jednání byli přizvání také dva členové představenstva VOKD ing. Jan Březina a Ivan Rychecký. Hlavním programem jednání  byly tyto témata:

  • Informace o ekonomické a finanční situaci  zaměstnavatele - viz ustanovení      § 279 ZP
  •  Termín výplaty firemních benefitů
  •  Porušování KS VOKD (termín distribuce stravenek   za 08, 09, 10/2013

 Místopředseda představenstva ing. Březina informoval  o postupu zaměstnavatele  při jednáních s peněžními institucemi ve vazbě na zajištění dostatečného finančního krytí provozních překlenovacích úvěrů.

Člen představenstva p. Rychecký informoval o plnění ekonomických výsledků za 1 -9 /2013 a rýsujících se výhledů zakázek důležitých pro  tvorbu podnikatelského záměru na rok 2014.

O termínu výplaty benefitů sjednaných v kolektivní smlouvě se povede znova jednání až po 15. 11. 2013 

K  problematice stravenek se po dlouhé debatě zaměstnavatel vyjádřil, že si je plně  vědom legitimního nároku vyplývajícího  z ustanovení kolektivní smlouvy. Pravděpodobně k naplnění tohoto ustanovení dojde  až kolem 15. listopadu.

Dále se zaměstnavatel zmínil o možném opětovném posunu výplatního termínu v měsíci listopadu a předal odborům rozhodnutí o vypovězení kolektivní smlouvy k 1. 5. 2014.

Odborový orgán vyzval zaměstnavatele o přehodnocení tohoto stanoviska.

Další jednání se uskuteční s členy představenstva v pondělí 4. 11. 2013.

O  výsledku tohoto jednání  Vás budu touto cestou opět ihned na našich stránkách informovat.

                                                                                                                             Václav Sacha.