Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání s představenstvem 11.11.

12. 11. 2013

 Vážení odboráři předem bych se vám chtěl omluvit, že jsem se na tak dlouhou dobu na této stránce odmlčel. Ale dění v naší společnosti VOKD dostává tak rychlý spád, že informace, které včera platily, dnes už jsou diametrálně odlišné.

Jak jistě všichni víte od 1.11. jednáme s vedením o dalších krocích které mají vést ke stabilizaci společnosti a následně také k doslovnému plnění kolektivní smlouvy. Nic méně až dnes se nám podařilo posunout onu problematiku do písemné podoby a tak dostat na papír aspoň nějaké záruky. Dnes se také v odpoledních hodinách uskutečnilo  jednaní výboru naší organizace k daným problémům. Situace je opravdu vážná což dokladuje i fakt, že tohoto jednání se účastnil i ved.důlní výroby ing. Menšík. Po projednání se celá záležitost dostala do úrovně, že odbory jasně požaduji po vedení společnosti zásadní informaci o dalším ekonomickém vývoji a výhledu na zbytek letošního roku.

Na jednání bylo mimo jiné také podáno toto stanovisko:

Ve 46. týdnu proběhne klíčové jednání majoritního akcionáře VOKD, a.s. s potencionálním investorem. V případě úspěšného jednání a potvrzení vstupu investora do VOKD, a.s., bude dále jednáno o naplnění závazků VOKD, a.s. vyplývajících z platné KS VOKD, a.s. na léta 2013-2016, a to podle reálných finančních možností VOKD, a.s.

Na základě této informace se uskuteční od zítřejšího dne znovu porady na jednotlivých hospodářských střediscích. Důl Karviná  před ranní směnou v  5 ráno.Další kolo bude na Dole Darkov ve 13 hodin. Hlavním bodem bude tato situace“. Z důvodů složité ekonomické situace se zaměstnavatel omlouvá za opožděný výplatní termín a odeslání mzdy zaměstnancům za měsíc říjen se uskuteční do 29. 11. 2013,,   Další informace budou podány na poradách.

 


 [S1]

 [S2]