Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak postupuje OKD ve vyjednávání o Kolektivní smlouvě.

1. 11. 2013

 

Pár změn ve zkratce - Benefity a sociální oblast

1. 11. 2013

 

 

  BENEFITY A SOC.OBLAST

DNES v KS

OKD NAVRHUJE

penzijní spoření a životní pojištění

ZACHOVAT BEZE ZMĚN

poukázky (až 5600,-)

ZACHOVAT BEZE ZMĚN

dětské tábory (až 2200,-)

ZACHOVAT BEZE ZMĚN

ostatní soc. výdaje (600,-)

ZACHOVAT BEZE ZMĚN

stabilizační odměny a věrnostní (dle zákona)

ZACHOVAT BEZE ZMĚN

ODSTUPNÉ

DNES v KS

OKD NAVRHUJE

při dohodě („nadbytečnost“ „RACIO“)

max 3 násobek (celkem 7x)

 

max 2 násobek (celkem 6x)

při sociálním programu

max navýšení odstupného o 5x (celkem až 12x)

 

max navýšení odstupného o 4x (celkem až 10x)

odchodné při odchodu do důchodu 5x

zrušit

odchodné při ukončení prac.poměru pro všeobecnou chorobu max 5x

 

max 3x

MZDOVÁ ČÁST

DNES v KS

OKD NAVRHUJE

tarify  -  2013

zachovat pro 2014 beze změn

mzda na dovolenou a Vánoce

 

nahrazeno podíly na zisku a bonusy

za bezpečnou a plánovanou těžbu

PODÍL NA ZISKU:

Výše částky k rozdělení bude vypočtena následovně:

-        z částky 0-500 miliónů Kč zisku bude zaměstnancům rozděleno        80%

-        od 500 mil. do 1,5 miliardy zisku bude zaměstnancům rozděleno       50 %

-        od 1,5 miliardy do 2,5 miliardy zisku bude zaměstnancům rozděleno 30 %

-        nad částku 2,5 miliardy zisku bude zaměstnancům rozděleno             10 %

BONUS ZA BEZPEČNOU TĚŽBU:

Zaměstnanci mají nárok při dodržení limitu úrazové četnosti za celé OKD na výplatu bonusu za bezp.těžbu ve výši 2 % ze základní mzdy za odpracovanou dobu.

BONUS ZA DODRŽENÍ PLÁNOVANÉ TĚŽBY:

V případě dodržení plánované těžby OKD mají zaměstnanci nárok na výplatu bonusu za dodržení plánované těžby. Bonus je stanoven ve výši 2 % ze základní mzdy za odprac.dobu.

ZÁKLADNÍ PŘÍPLATKY:

-        příplatek za mikroklimatické podmínky 10 Kč/hod.

-        příplatky za dozory u dopravy                40 Kč/případ

-        otřesový příplatek – 2.stupeň                  7 Kč/hod.

                                       3.stupeň                  8 Kč/hod.

-     příplatek za SO a NE                              25 % průměrného výdělku

-     příplatek za odpolední směnu                4 Kč/hod.

-     příplatek za noční směnu                        8 Kč/hod.

-     příplatek za vedení pracovní čety          10 % tarifu

-     předfárání                                                1 500 Kč/směna

                                                                       1 300 Kč/směna doprovod

-        diferenciační příplatek (nonstopový)

SO a NE    důl 1.směna                            450 Kč/směna

SO a NE    důl 2.,3.,4.,5.,6.,                     650 Kč/směna

SO a NE    povrch 1.,2.,3.,4.,5.,6.            450 Kč/směna

SJEDNOCENÍ PRÉMIÍ DŮLNÍCH ZÁVODŮ, ÚPRAVEN, SC A PODNIKU:

-        dnes velké rozdíly, sjednocení znamená nárůst objemu mzd. prostředkůo 1,5%

-        na SC a Správě nově jednotná sazba prémie pro povrchové dělníky 10%

OBECNĚ:

-        platnost KS na roky 2014 – 2018

-        pro roky 2015 – 2018 by již platilo znění vyšší KS o růstu mezd o inflaci

-        Mzdová část se netýká smluvních mezd (jsou individuální pracovní smlouvy)