Jdi na obsah Jdi na menu
 


Insolvenční správce popírá nároky zaměstnanců

11. 5. 2016

Výbor OSZ VOKD se včera na jednání zabýval Zprávou insolvenčního správce o dosavadní činnosti. Výbor s právním názorem insolvenčního nesouhlasí a zasílá   Krajskému soudu stížnost na insolvenčního správce pro porušování Zákoníku práce viz ustanovení § 25 odst. 4

 

Výpis  //isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=22925371

 

3. Stravenky

Dle platné kolektivní smlouvy část VII. Odst. 2 se dlužník zavázal poskytovat zaměstnancům za odpracované směny v kalendářním měsíci stravenky veřejného stravování v ceně 75 Kč. Bylo sjednáno, že zaměstnanec uhradí zaměstnavateli 45% ceny stravenky formou srážky ze mzdy.

 Faktický stav: Dlužník, který měl problémy s úhradou svých závazků vůči zaměstnancům i ve formě výdeje stravenek nepřikročil ve sledovaném období ke srážkám ze mzdy dle výše uvedeného ujednání v kolektivní smlouvě. Všichni bývalí zaměstnanci nárokují část ve výši 55% z ujednané ceny stravenky 75Kč, tj. 41,25 Kč.

Celkové nároky činí - do zjištění úpadku 65.387 ks stravenek, nárokovaná částka 2.697.214,-Kč - po zjištění úpadku 52.928 ks stravenek, nárokovaná částka 2.183.280,-Kč

Právní názor správce je, že tento nárok nespadá do nároku naturální mzdy (ust. § 119 zákoníku práce), který by byl součástí mzdy zaměstnanců a jako takový by mohl být vyplacen přednostně dle § 305 odst. 2 IZ. Dle správce se jedná cenově zvýhodněného stravování (ust. § 236 zákoníku práce) a jde v zásadě o to samé, jako kdyby zaměstnanci mohli využívat závodní jídelnu s cenově zvýhodněným obědem. Nevydání stravenek správce nepovažuje za nevyplacení části mzdy, ale za nevydání plnění, na které dle kolektivní smlouvy vznikl nárok. V případě, že nárok vznikl po zjištění úpadku, mohlo by se dle správce jednat o pohledávky za majetkovou podstatou, které však v současné době nelze uspokojit.  

 

 4. Zvláštní příspěvek horníkům (ZPH)

 Nárok vychází dle zákona 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům. Bývalí zaměstnanci dlužníka mají nárok na výplatu ZPH. V rámci řízení byl ukončen provoz dlužníkova podniku, dlužník byl zrušen jako zaměstnavatel a úpadek dlužníka je řešen konkursem.

Dle § 1 zák. 98/1987 Hornické organizace poskytují pracujícím v hornictví ke zmírnění hmotných a sociálních důsledků spojených ze změnou zaměstnání nebo s uvolněním k výkonu veřejné funkce jako sociální dávku zvláštní příspěvek horníkům (dále jen "zvláštní příspěvek"). Nejedná se tedy o pracovně-právní nárok, který by byl zakotven v pracovní nebo kolektivní smlouvě dlužníka. Jedná se o formu sociální dávky. Správce je toho názoru, že tento nárok nespadá do § 169 IZ, nýbrž do § 170, který se v insolvenčním řízení neuspokojuje žádným způsobem. Celkové nároky činí - do zjištění úpadku celková nárokovaná částka 240.100,-Kč - po zjištění úpadku k 1.1.2016 celkové nárokovaná částka 1.009.844,-Kč, měsíční navýšení cca. 100 000,-Kč