Jdi na obsah Jdi na menu
 


informace zaměstnancům VOKD Staby a členům OSZVOKD

17. 8. 2015

Dne 17. 8. 2015 jsme členu představenstva VOKD Stavby, a.s. panu Ivanu Rycheckému zaslali oznámení, že naše odborová organizace podle § 286 ZP je považována jako zástupce zaměstnanců u společnosti VOKD Stavby. Stejné oznámení jsme odeslali i předsedovi Dozorčí rady VOKD panu Janu Březinovi.

 

Na stránkách www.justice.cz v oddělení insolvenčního rejstříku je možno dohledat poslední zprávu insolvenčního správce o dosavadní činnosti, ze dne 6. 8. 2015. Doporučuji všem zaměstnancům si uvedenou zprávu přečíst a udělat si obrázek, jakým způsobem poskytuje informace insolvenční správce našim věřitelům, potažmo zaměstnancům. Z textu vyjímám informaci k propouštěným zaměstnancům.

 

"S předáky dlužníkova podniku byl vyhotoven seznam zaměstnanců, kteří jsou schopni zabezpečit závazky z již uzavřených smluv jednalo se cca. o 173 zaměstnanců. Následně správce rozhodl z titulu pravomocí daných ustanoveními § 246 a § 261 insolvenčního zákona o podání návrhu na ukončení provozu dlužníkova podniku k 31. 7. 2015 k insolvenčnímu soudu. Dále insolvenční správce vydal rozhodnutí, že se ruší dlužník jako zaměstnavatel. Toto rozhodnutí bylo podkladem pro ukončení pracovních poměrů s některými zaměstnanci dlužníka z důvodu dle § 52 písm. a) zákoníku práce. Z důvodu převodu činností dlužníka na společnost VOKD stavby, a.s. došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů některých dlužníkových zaměstnanců na nového

zaměstnavatele dle § 338 zákoníku práce."

 

Dále bych Vás chtěl touto cestou informovat, že odborová organizace podala podnět na Oblastní inspektorát práce pro MS kraj a Olomoucký kraj ve věci porušování Zákoníku práce a kolektivní smlouvy. Tento podnět byl tímto orgánem přijat a bylo mu přiděleno jednací číslo. Kontrola inspektorátu práce bude provedena v souladu s plánem kontrol. O výsledku celého jednání vás budu v nejbližším možném termínu informovat.