Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z pondělního jednání 20.1.2014

21. 1. 2014

 

Informace z pondělního jednání 20. 1. 2014

 

                                                     

Na jednání se zástupci společnosti VOKD byly projednány tyto  body.


1.  Předání zpětvzetí výpovědi z KS VOKD, a. s. 

2.  Nastavení splátkového kalendáře na neuhrazené závazky zaměstnavatele   

     vůči POO.

3. Odsouhlasení dodatku č. 2 KS VOKD, a. s. 

4. Předání podkladů k jednotlivým položkám aktuální KS VOKD, a. s.,

    o kterých  bude následně jednáno v kolektivním vyjednávání.

5. Vyhodnocení kolektivní smlouvy VOKD  

 

Ad 1. 

Na jednání bylo ze strany zaměstnavatele předloženo POO zpětvzetí výpovědi z KS VOKD,  a. s., která byla zaměstnavatelem podána 31. 10. 2013 (file/208/zpetvzeti_vypovedi_z_ks.docx). 

 

Ad 2. 

V souvislosti s dlužnými částkami, které vyplývají z neuhrazených členských příspěvků členů odborových organizací, které zaměstnavatel srazil z mezd zaměstnanců, avšak doposud neuhradil odborovým organizacím (viz. dopis č. 2 POO ze dne 13. 1. 2014), bylo ze strany zaměstnavatele přislíbeno řešení situace formou splátkového kalendáře. Konkrétní harmonogram navržených splátek bude zaměstnavatelem upřesněn nejpozději do 24. 1. 2014.

 

Ad 3.

Zaměstnavatel a POO se dohodli na upraveném znění dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy VOKD, a. s. na léta 2013-2016, a to ve znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto zápisu. (Bude přiložen po podpisu zúčastněných stran)

 

Ad 4.

Zaměstnavatel předal zástupcům POO písemné podklady, na základě kterých bude dále jednáno v rámci kolektivního vyjednávání. (viz. příloha č. 3 tohoto zápisu).

 

Ad 5.  

Na jednání byly znovu projednány otázky plnění  normativních závazků vzniklých v druhé polovině roku 2013. (viz dopis č. 1  POO ze dne 13.1.2014 ). Zaměstnavatel si je  plně vědom legálnosti uplatňovaných nároků  jednotlivých zaměstnanců. Na jednání dne 27.1.2014 bude  předložen  zástupcům POO způsob řešení vzniklé situace.

                                                                                                                                                                                                                                      Václav Sacha

                                                                               (file/208/zpetvzeti_vypovedi_z_ks.docx).