Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z jednání ze dne 19.6.2014

20. 6. 2014

 

Informace z jednání 19. 6. 2014

 

Na včerejším jednání dne 19. 6. 2014 s místopředsedou představenstva Ing. Březinou byly projednány informace k vyhlášení úpadku společnosti VOKD. Místopředseda představenstva informoval zástupce odborových organizací, že dne 13. 6. 2014 Krajský soud v Ostravě na základě návrhu věřitelů a společnosti VOKD vyhlásil úpadek společnosti VOKD. Na základě vyhlášeného úpadku mají všichni věřitelé 2 měsíce na to, aby u soudu přihlásily své pohledávky vůči společnosti VOKD. Insolvenčním správcem byla soudem jmenována Insolvenční agentura v.o.s. zastoupená Mgr. Rudolfem Vinšem. Tento insolvenční správce se sešel dne 18. 6. 2014 s představenstvem VOKD a na společném jednání si vyžádal podrobné informace o současné ekonomické a finanční situaci naší společnosti. Jednání představenstva společnosti s insolvenčním správcem budou probíhat každou středu.

Z průběhu prvního jednání vyplynulo, že reorganizace společnosti VOKD je reálná a konečné rozhodnutí záleží na výsledku přezkumného jednání a následné schůze věřitelů, které proběhne dne 5. 9. 2014 u Krajského soudu v Ostravě.

Pozitivní na současném stavu pro zaměstnance je povinnost zaměstnavatele od data rozhodnutí soudu o vyhlášení úpadku, tj. 13. 6. 2014 platit všechny své závazky v termínu a čase stanovené zákony, tj. i dodržování termínů výplat mezd zaměstnancům VOKD.

Naše odborová organizace požádá oficielně dopisem insolvenčního správce o uskutečnění jednání odborových organizací s insolvenčním správcem ve věci dopadu úpadku společnosti VOKD na plnění kolektivní smlouvy a vymahatelnosti závazků z nich vyplývající.

Dále jsem požádal Ing. Březinu na včerejším jednání, aby byla ze strany vedení společnosti vydána pro zaměstnance VOKD písemná informace o průběhu jednání s insolvenčním správcem.

O dalších důležitých informacích týkajících se úpadku společnosti VOKD vás budeme prostřednictvím těchto stránek informovat.

 

 

Sacha Václav, předseda výboru OSZ