Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z jednání Rady OSPHGN

11. 12. 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, informace o vývoji hospodaření a situace v členských organizacích byly hlavními body jednání XI. Rady Oborového svazu PHGN. Jednání se uskutečnilo na pracovišti svazu v Praze.


Rada uložila vyjednávacímu týmu svazu zahájit kolektivní vyjednávání o změně kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) na roky 2013 - 2017 v souvislosti se zvýšením minimální mzdy. První místopředseda svazu Jaromír Franta informoval o vyjednávání dodatku číslo jedna k odvětvové smlouvě.


Rada projednala návrh rozpočtu OS PHGN na rok 2015 a po zapracování připomínek uložila předsedovi Sábelovi předložit tento návrh na jednání Sněmu v dubnu příštího roku ke schválení. 
Následovaly informace zástupců odborových sdružení o situaci v základních organizacích. Místopředseda svazu a předseda SHO OKD Ostrava Ing. Jaromír Pytlík informoval o odmítavém stanovisku sdružení k záměru vedení OKD zavést pro Důl Paskov desetihodinové pracovní směny. Označil tento záměr jako šílený nápad a řekl, že Rada SHO se již v březnu tohoto roku postavila jednoznačně proti prodlužování směn v dole a 14. listopadu opětovně vyjádřila zásadní nesouhlas s navyšováním denní pracovní doby. Varoval, že hornické odbory nemusí zůstat jen u slovních protestů. I když by se dodržel týdenní limit pracovní doby, delší doba práce v rizikovém prostředí by způsobila velké zdravotní problémy horníků.


Předseda Sábel v této souvislosti vyjádřil podezření, že vedení OKD tímto způsobem chce zabránit hlubinným horníkům odejít předčasně do starobního důchodu, protože podle důchodového zákona se počítají odpracované směny a ne odpracované hodiny. Odborový svaz se realizaci šíleného nápadu managementu OKD, který připomíná zavádění roboty, bude snažit zabránit všemi prostředky. Předseda Sábel již zaslal dopis ministru zdravotnictví, ve kterém ho žádá, aby prověřil rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ohledně kategorizace prací vykonávaných v 10hodinových směnách na důlních pracovištích závodu Důl Paskov.


Předseda Jaromír Pytlík zdůraznil, že příští rok bude pro důlní společnost a její zaměstnance kritický a zřejmě i velmi konfliktní. Odbory jednají s politiky, poslanci i ministry o tom, jak předejít propouštění lidí v OKD a Moravskoslezském kraji.
Předsedové odborových sdružení poděkovali vedení odborového svazu za neutuchající úsilí zabránit devastaci hornického stavu v Česku.


Rada svazu schválila požadavek na zachování právní úpravy institutu „ohrožení nemocí z povolání“ ve stávající podobě s dalšími specifickými požadavky.


Předseda Sábel vyjádřil přesvědčení, že by v příštím roce mohl nabýt účinnost návrh v zákoně o důchodovém pojištění, který upravuje (zkracuje) důchodový věk některých horníků o pět let. To by například výrazně ulehčilo situaci hlubinných horníků v OKD.