Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z insolvenčního řízení

19. 4. 2018

                           Sdělení věřitelům, shrnutí této zprávy:
 Stav majetkové podstaty, jak je uvedeno dále v této zpráv i nadále nepostačuje na úhradu všech pohledávek za majetkovou podstatou a všech pohledávek postavených na rove. Správce je nucen hradit pohledávky v pořadí určeném v zákon zejména dle § 305 odst. 2 IZ. Dále jsou uveřejněny doposud neuhrazené pohledávky za MP jim postavené na roveň.

Členění dle § 305 odst. 2 insolvenčního zákona
 
Nestačí-li dosažený výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty k uspokojení všech pohledávek uvedených v odstavci 1, uspokojí se nejdříve: 
 

4. poté poměrně náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců vzniklé po rozhodnutí o úpadku:
 
Náklady na nevyplacené stravenky po 13. 6. 2014

Tento nárok správce neuznává jedná se o 52.928 ks stravenek, celková nárokovaná částka K 4 880 333,50 z toho po úpadku 13.6.2014 K 2 308 932,00 O této částce je veden incidenční spor pod 11 ICM 2188/2016, v první instanci zamítnut, podáno odvolání. 
 
Zvláštní příspěvek horníkům (ZPH)

Nárok vychází dle zákona 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvků horníkům.  Bývalí zaměstnanci dlužníka mají nárok na výplatu ZPH. V rámci řízení byl ukončen provoz dlužníkova podniku, dlužník byl zrušen jako zaměstnavatel a úpadek dlužníka je řešen konkursem. O těchto nárocích je veden incidenční spor pod 18 ICM 2191/2016 v první instanci zamítnut, podáno odvolání. V případě úspěchu žalující strany bude nucen  správce hradit v rámci této skupiny dlužnou částku, která je konstantní a každý měsíc narůstá o zhruba 80.000,-K. Celkový dluh je K 2 209 968,00 (do 28.2.2018)

 

viz zpráva z justice . cz

                                                                                         Václav Sacha