Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z červencového jednání s místopředsedou představenstva

16. 7. 2014

 Dne 14. 7. 2014 se uskutečnilo první jednání v měsíci červenci s místopředsedou představenstva a předsedy odborových organizací OSZ VOKD.

V úvodu jednání informoval místopředseda představenstva o ekonomické situaci VOKD a průběhu jednání s insolvenční agenturou zastoupenou Mgr. Rudolfem Vinšem. Po tomto úvodu se začaly projednávat nejvíce tíživé otázky kolem výplaty mezd a plnění závazků z kolektivní smlouvy (stravenky, benefity, úhrada členských příspěvků). Předsedové odborů připomněli zaměstnavateli příslib členů představenstva VOKD, který byl prezentován na informační schůzce se zaměstnanci dne 27. 6. 2014 (záloha na mzdu za měsíc červen).

Ekonomický ředitel VOKD Bc. Grochol na danou situaci reagoval tím, že VOKD má sice potencionální zdroj příjmů z několika stavebních zakázek, a to ať z důvodu pozastávek či neuhrazených plateb, ale doposud finanční prostředky v objemu 11,7 mil. Kč nebyly VOKD doposud uhrazeny.

Z tohoto důvodu nebyl dodržen příslib vyplacení zálohy mzdy za měsíc červen. VOKD si je vědomo závazku vůči zaměstnancům z pracovněprávních vztahů a že do doby schválení reorganizačního plánu insolvenčním soudem by měly být tyto závazky vůči zaměstnancům vyrovnány.

Dále byla na jednání otevřena otázka návrhu Dodatku č. 4 ke Kolektivní smlouvě VOKD, a.s.  Předsedové odborů při jednání o tomto dodatku informovali zaměstnavatele, že dokud nebude dodržováno ustanovení z Dodatku č. 3 ke KS, nebude možné najít společný zájem k uzavření předloženého návrhu.

 

Informace pro členy OSZ VOKD Karviná:

V posledních dnech se na nás obrací naši členové s žádostí o znovuotevření diskusního fóra na našich internetových stránkách. Jelikož se doposud nepodařilo z webmasterem, který zajišťuje chod stránek dořešit otázku autorizovaného přístupu diskutujících členů OSZ VOKD Karviná, nebude v dohledné době toto diskusní fórum zpřístupněno.  Členové OSZ VOKD Karviná se mohou se svými problémy a dotazy obracet přímo na předsedu OSZ prostřednictvím e-mailové adresy, uvedené na našich stránkách - viz "Kontakty".

Václav Sacha

předseda OSZ